Laboratórium mikrobiológie

Príprava vzoriek.

Mikrobiologické laboratóriá ALS, okrem kontroly pitnej vody v súlade s vyhláškou pre pitnú  (Vyhláška č. 247/2017 Z. z.),  bazénových vôd vykonávajú aj rozbory podzemných vôd, povrchových vôd, kalov a kontroly potravín v súlade s Nariadením Komisie o mikrobiologických kritériách pre potraviny.

Naše mikrobiologické laboratóriá spĺňajú najprísnejšie kritériá na zabezpečenie kvality mikrobiologických analýz v analyzovaných materiáloch:

 • Unikátne riešená dispozícia má takmer 400 m2
 • Čistý priestor s personálnou a materiálovou priepusťou certifikovaný SÚKL
 • Plne sebestačná varňa pôd s novými PS a HS sterilizátormi
 • Moderné prístrojové vybavenie pre prípravy vzoriek
 • Kamerová automatická čítačka kolónií s archiváciou snímok
 • Veľkokapacitné on-line teplotné monitorované chladničky a inkubátory pre testy trvanlivosti

Stanovujeme štandardné aj špeciálne mikrobiologické parametre: 

 • koliformné baktérie
 • Escherichia coli
 • Enterokoky
 • Pseudomonas aeruginosa
 • kultivovateľné mikroorganizmi pri 22 a pri 36 °C
 • vláknité, železité a mangánové baktérie
 • Candida
 • Clostridium perfingens
 • Legionella pneumophila, druhová typizácia Legionell
 • siričitany redukujúce črevné sporulujúce anaeróbne baktérie
 • v pevných matriaciach aj Campylobacter, Enterobacteriaceae, helminty, Listeria monocytogenes, atď.

Pre kompletný zoznam služieb alebo v prípade špecifických dotazov, nás neváhajte kontaktovať.