Identifikácia spoločnosti

ALS CZECH REPUBLIC, S. R. O.

Na Harfě 336/9
190 00  Praha 9

Společnost s ručením omezeným
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 111197
IČ: 27407551

člen skupiny ALS Limited

ALS SK, S. R. O.

Kirijevská 1678
979 01 Rimavská Sobota

Spoločnosť s ručením obmedzeným 
zapísaná v obchodnom registri vedeným mestským súdom v Banskej Bystrici,
oddiel Sro, vložka číslo 9602/S.
IČO: 36629324
DIČ: 2021871478
IČ DPH: SK2021871478

člen skupiny ALS Limited