EnviroMail_02

Odporúčania na odber vzoriek PFAS s cieľom maximalizovať kvalitu údajov

Stiahnuť PDF
EnviroMail_02_Slovenská republika_Odporúčania na odber vzoriek PFAS s cieľom maximalizovať kvalitu údajov

Presná analýza PFAS látek sa začína už od správneho odberu vzorie.

Odber vzoriek PFAS má svoje špecifické pravidlá...

V súčasnosti sa PFAS považujú za pomerne známe kontaminanty životného prostredia a potravín. Ide
o škodlivé, chemicky a tepelne stabilné látky ktoré sa dajú zistiť prakticky kdekoľvek. Vďaka svojej štruktúre a jedinečným fyzikálno-chemickým vlastnostiam umožňujú výrobu širokej škály priemyselne vyrábaných produktov, ako sú elektronika, protipožiarne peny, textílie alebo obaly.

Pri analýze zlúčenín PFAS sa musia zohľadniť ich vlastnosti a parametre, počnúc odberom vzoriek testovaných matríc. Z pochopiteľných dôvodov sa teda zlúčeniny PFAS môžu vyskytovať v obalových
materiáloch, nádobách na odber vzoriek, detergentoch alebo materiáloch používaných na výrobu laboratórnych nástrojov a zariadení.

Správna a presná analýza preto musí vylúčiť možnosť výskytu falošne pozitívnych výsledkov, ktoré môžu byť ľahko spôsobené sekundárnou kontamináciou testovanej vzorky v prípade použitia nesprávneho odberového materiálu. Použitie nevhodných nádob a nástrojov na odber vzoriek môže viesť k nežiaducej kontaminácii alebo strate analytov PFAS vo vzorke ešte pred jej prepravou do laboratória.

Odporúčaný postup ALS pre odber, skladovanie a prepravu vzoriek do laboratórií ALS

 • Ak je to možné, na odber vzoriek vody a pôdy používajte len testované vzorkovnice na PFAS od spoločnosti ALS. Vzorkovnice sú „PFAS-free“ a sú k dispozícii v ktorejkoľvek našej pobočke.
 • Ak nie sú k dispozícii vzorkovnice ALS na odber vzoriek PFAS, použite prednostne plastové nádoby vyrobené z materiálu HDPE (Polyethylen s vysokou hustotou) alebo PP (polypropylén). Ak je to možné, nechajte nádoby na odber vzoriek vopred otestovať na prítomnosť zlúčenín PFAS
 • Prehľad vhodných a nevhodných nádob a materiálov na odber vzoriek je uvedený v tabuľke 1.
 • Vzorkovnice a spotrebný materiál na odber vzoriek (rukavice, nástroje na odber vzoriek) použite len raz.
 • Pri odbere vzoriek vody nepoužívajte sklenené nádoby na odber vzoriek. Netestované sklenené nádoby by mohli spôsobiť silnú adsorpciu zlúčenín PFAS na steny nádob.

Odber vzoriek a preprava

Testované vzorkovnice spoločnosťou ALS na PFAS
(Alternatívne: vopred testované nádoby z HDPE/PET/PP)

Odber vzoriek vody

 • Štandardná metóda: 125 mL (LOR ≥ 0,005 μg/l)
 • Nízkolimitná metóda: 250 mL (LOR ≥ 0,0001 μg/l)
 • Vzorkovač naplňte vodou až po okraj a pevne ho uzavrite.

Odber vzoriek pôdy:

 • Hmotnosť vzorky: 50 g
  Odoberte vzorku do určenej nádoby (alebo plastového vrecka, alebo sklenenej nádoby).

Doprava

 • Po odbere by sa vzorky mali skladovať v chladničke pri teplote 2 - 5 °C.
 • Prepravte vzorky do laboratórií ALS alebo pobočiek ALS do 48 hodín od odberu vzorky.
 • Pri preprave vzoriek odporúčame používať chladiace boxy s chladiacou vložkou.

Legislatíva

Odporúčania pre odber vzoriek a kvalitu materiálu na odber vzoriek sú uvedené a prediskutované v nasledujúcich smerniciach:

 • ISO 21675:2019: Na odber vzoriek sa odporúčajú nádoby z HDPE alebo PET, nádoby by sa mali umyť
 • zmesou metanolu a vody (1:1).
 • Návrh metódy EPA 1633: HDPE fľaše s HDPE/PP uzávermi bez potreby konzervácie vzorky.
 • Metóda EPA 537.1: Fľaše z PP s PP uzáverom, Trizma® (Trimetamín) ako konzervačná látka pre vzorky.

K dispozícii je veľké množstvo rôznych vzorkovníc a materiálov na odber vzoriek. Ak zákazník nemá
možnosť získať testované a odporúčané nádoby ALS na odber vzoriek PFAS, pri výbere nádob by sa mal riadiť jednoduchým pravidlom. Nádoby NESMÚ byť vyrobené z materiálov, ktoré vo svojej štruktúre obsahujú atómy fluóru. Optimálnym riešením je dať si pred odberom vzoriek otestovať nádoby na odber vzoriek na prítomnosť zlúčenín PFAS.

Referencie a právne predpisy: