ALS LiMITED

S viac ako 350 pobočkami pôsobiacimi vo viac ako 55 krajinách v Austrálii, Severnej a Južnej Amerike, Afrike, Ázii a Európe je spoločnosť ALS Limited jedným z najväčších poskytovateľov laboratórnych služieb.

Spoločnosť ALS Limited (predtým Campbell Brothers Limited) pôsobí prevažne v oblasti analytického testovania. V tejto oblasti sa zameriava predovšetkým na poskytovanie špičkových služieb v piatich hlavných divíziách:

  • Hygiena životného prostredia a práce – kvalita vzduchu, vody, analýzy zemín, pevných materiálov a bioty
  • Potraviny a nápoje – Testovanie bezpečnosti a kvality potravín
  • Ťažba a komodity -  analýzy v oblasti ťažby, geochémie, uhlia, hutníctva vrátane poradenských služieb a analytiky
  • Osobná starostlivosť a voľnopredajné výrobky – kontrola kvality, testovanie účinnosti a bezpečnosti
  • Farmaceutický priemysel – farmaceutické a analytické služby