Životné prostredie

Životné prostredie

Divízia Životného prostredia analytických laboratórií ALS Czech Republic sa špecializuje na monitoring a rozbory zložiek životného prostredia v širokom rozsahu typu vzoriek. Naše služby poskytujeme po celom území Slovenskej republiky.

V našich špičkovo vybavených laboratóriách vykonávame chemické, fyzikálne, anorganické, organické, rádiologické, mikrobiologické a toxikologické analýzy podľa príslušnej aktuálnej legislatívy SR aj podľa požiadaviek zákazníka.

Ponúkame:          

NAŠE SLUŽBY SÚ URČENÉ:

Firmám, ktoré pôsobia v oblasti nakladania s odpadmi, hydrogeológie, sanačných prác, ekológie, monitoringu životného prostredia, technických služieb, stavebníctva, recyklácie, facility managementu, priemyslu, poľnohospodárstva, vodohospodárstva (ČOV, VAK), merania emisií.

Živnostníkom a podnikateľom prevádzkujúcim hotely, penzióny, ubytovne, reštaurácie, bazény, kúpaliská atď. pre splnenie zákonných povinností ohľadne sledovania kvality vôd

Obciam spravujúcim obecný vodovod, ČOV, technické služby a pod.

Domácnostiam s vlastným zdrojom pitnej vody, bazénom, ČOV apod.

ĎALŠIE SLUŽBY

 • Akreditované odbery vzoriek certifikovanými vzorkármi
 • Príjem vzoriek na pobočkách v Bratislave a Rimavskej Sobote
 • Vzorkovnice zdarma a zaistenie logistiky vzoriek (cez interné zvozové služby alebo sieť kuriérov)
 • On-line výsledky, výsledky do mobilu
 • Vysoká kapacita laboratórií
 • Semináre, odborná školenia na mieru, klientské dni
 • Konzultačná linka

NAŠA PRIDANÁ HODNOTA

 • Pôsobnosť na celom území Slovenska
 • Kvalitné a spoľahlivá dáta
 • Transfer dát do vašej databázy
 • Vyhodnotenie podľa vybraných vyhlášok
 • Priebežná aktualizácia analýz pri zmene legislatívy
 • Ochrana informácií klientov, diskrétnosť
 • Široké spektrá analyzovaných parametrov
 • Skladovanie a likvidácia vzoriek

Pre viac informácii alebo pre vytvorenie ponuky nás neváhajte kontaktovať.

kontakt

ALS Slovakia, s.r.o.