Životné prostredie

Životné prostredie

So zastúpením v 11 krajinách Európy, patrí ALS k najväčším laboratórnym skupinám na kontinente. Sieť moderných analytických laboratórií, akreditovaných podľa ISO 17025, ponúka široké spektrum analytických služieb pre komplexné zabezpečenie požiadaviek klientov z rôznych odvetví.

Laboratória ALS dbajú na poskytovanie laboratórnych služieb najvyššej kvality, čo je možné iba s pomocou odborníkov z rôznych oblastí súvisiacich s environmentálnymi službami. Zamestnanci ALS sú kontinuálne školení nielen v technickej oblasti, ale taktiež v poskytovaní kvalitných klientských podporných služieb.

Hlavnými body našej filozofie sú kvalitaneustálej inovácieslužby na vysokej úrovni. Cieľom je pomôcť klientom robiť správne rozhodnutia poskytovaním spoľahlivých analytických dát.

Slovenskej tatry  - analýzy životného prostredia

Naším hlavným cieľom je byť vhodným partnerom pre klientov a uspokojiť ich požiadavky. Produktové portfolio ALS zahŕňa štandardné parametre: kovy, NEL, C10-C40, PAU, PCB, anióny, atď. Čo ale odlišuje naše laboratória od ostatných je široký rozsah špeciálnych testovaní, napr. veľký rozsah POPs vrátane bromovaných spomaľovačov horenia, perfluorovaných zlúčenin ako PFOS,  farmaceutických látok v životnom prostredí, stabilných izotopov, rádioaktívnych látok a špeciálnych kovov (arzén, cín, ortuť). Naši skúsení analytici neustále pracujú na zlepšovaní metód a taktiež na vývoji nových podľa potrieb klientov.

Naše laboratória účasťou na najnáročnejších projektoch v Európe a analyzovaním viac než 10 000 vzoriek za týždeň, patria k najskúsenejším laboratóriam svojho druhu. Pre klientov ponúkame okrem rozsiahlých  skúsenosti a zavedených metód aj vývoj nových riešení pre neštandardné projekty.  

kontakt

ALS Slovakia, s.r.o.