Aktuality

Stanovenie glyfosátu v zeminách

30.11.2020
Bez akéhokoľvek nadhľadu je možné povedať, že herbicíd glyfosát predstavuje aj pre laickú verejnosť jeden z najznámejších pesticídov vôbec. Herbicídne prípravky, v ktorých je glyfosát prítomný ako hlavná účinná látka, sú považované za univerzálne, totálne a systémové herbicídy, vo... Čítajte viac »

Online webinar Feed Safety and Security

25.11.2020

Feed Safety and Security

2. 12. 2020      14:00 - 15:00

Kritické kontaminanty definované v štandardoch GMP+ Feed Safety Assurance. Od zdroja kontaminácie až po interpretáciu výsledkov.   Webinár je bezplatný a bude prebiehať v angličtine. PROGRAM: Naši špičkoví experti Vás prevedú testovaním kritických kontaminantov. Lenka Repková,... Čítajte viac »

Stanovenie omamných a psychotropných látok vo vodách

24.11.2020
V laboratóriu ALS bola vyvinutá validovaná a akreditovaná metóda na stanovenie rezíduí opiátov, omamných a psychotropných látok a ich metabolitov v stopových koncentráciách (1-20 ng/l). Metóda využíva kvapalinovú chromatografiu s detekciou hmotnosti (UHPLC-MS/ MS). V metóde určujeme najznámejších predstaviteľov... Čítajte viac »

Schéma certifikácie krmív GMP+

20.11.2020
Schéma certifikácie krmív GMP+ vznikla z dôvodu zaistenia bezpečnosti krmív a v roku 2013 bol zverejnený prvý štandard týkajúci sa zodpovednosti za krmivá. Za týmto účelom sú vytvorené dva moduly: Zaisťovanie bezpečnosti krmív GMP+ (GMP+ Feed Safety Assurance) a zaisťovanie zodpovednosti za krmivá GMP+ (GMP+ Feed... Čítajte viac »

follow us

newsletter