Aktuality

Nová vzorkovnica na PAU v pitných vodách predlžuje stabilitu vzorky

16.4.2021
V rámci zameriavania sa na neustále zvyšovanie kvality našich služieb sme zaviedli vzorkovnicu pre polyaromatické uhľovodíky (PAU) určenú pre pitné vody s konzervantom vo forme tiosíranu sodného. V pitných vodách sa často predpokladá zvyšková koncentrácia voľného chlóru po hygienickom zabezpečení vody chlórovaním.... Čítajte viac »

Metódy pre analýzu distribúcie veľkosti častíc

12.4.2021
Laboratória ALS poskytujú stanovenie distribúcie veľkosti častíc (zrnitosti) pre pevné vzorky, hlavne zeminy, kamenivá, kaly a sediment. Využíva sa kombinácia sitovej analýzy a sedimentačných metód, ako je hustomerná metóda, či metódy laserovej difrakcie. Voľba metódy je založená na predpokladanom zastúpení veľkostí častíc prítomných... Čítajte viac »

Webinár - Trvanlivosť a kazenie potravín

9.4.2021

Free online webinár "Trvanlivosť a kazenie potravín" 

  20. 05. 2021      9:00 - 10:30 Webinár je bezplatný a bude prebiehať v slovenskom jazyku. PROGRAM: 
  • Príhovor
  • ​Odborná prednáška
  • Kvíz
Čítajte viac »

Nová metóda na stanovenie organických polutantov v sedimentoch po lyofilizácii

6.4.2021
Prečo sledovať PAH, PCB a OCP v sedimentoch? Organochlórové pesticídy (OCP), polychlórované bifenyly (PCB) a polycyklické aromatické uhľovodíky (PAH) sú organické látky, ktoré sa vyskytujú ako chemické indivíduá alebo zmesi vykazujúce toxické vlastnosti, pretrvávajú a bioakumulujú sa v prostredí a dochádza u nich... Čítajte viac »

follow us

newsletter