Aktuality

Perzistentné polutanty v odpadoch - zmena limitov

21.11.2022
Rada EÚ formálne prijala nariadenie o znížení limitných hodnôt pre prítomnosť perzistentných organických znečisťujúcich látok (POPs) v odpade.... Čítajte viac »

Vitamin C

16.8.2022
Vitamín C (kyselina askorbová) je základná živina (na zozname základných liekov WHO). Je to vo vode rozpustný vitamín, ktorý sa nachádza v citrusoch a inom ovocí a zelenine a predáva sa aj ako doplnok stravy.... Čítajte viac »

ÚSPECH ALS v SKÚŠKE SPÔSOBILOSTI

16.6.2022
ALS Czech Republic je jedným z najväčších komerčných poskytovateľov služieb v oblasti analytickej chémie.... Čítajte viac »

ZÚČASTNILI SME SA KONFERENCIE: RÁDIONUKLIDY A IONIZUJÚCE ŽIARENIE VO VODNOM HOSPODÁRSTVE

14.6.2022
V dňoch 7-8. júna 2022 sme sa zúčastnili XXVI. Ročníka českej konferencie Radionuklidy a ionizujúce žiarenie vo vodnom hospodárstve v Českých Budejoviciach.... Čítajte viac »

follow us

newsletter