Aktuality

Vyhláška 91/2023 Z.z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

15.5.2023
Od 1.4.2023 je účinný nová  VYHLÁŠKA  91/2023 Z.z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 13. marce 2023, ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov.... Čítajte viac »

Poznáte kvalitu vody, ktorú pijete?

27.3.2023
Voda je základným prvkom života a pitie kvalitnej vody je nevyhnutné pre udržanie nášho zdravia. Ako však môžeme zistiť, či je voda, ktorú pijeme, skutočne kvalitná?... Čítajte viac »

Stavebný odpad a výkopové zeminy ako vedľajší produkt

10.1.2023
V rámci zlepšovania hierarchie odpadového hospodárstva,  25. októbra 2022 nadobúda účinnosť vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z.z., o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.... Čítajte viac »

Asfalt má novú vyhlášku – už nemusí byť odpadom

3.1.2023
Dňa 25. októbra 2022 nadobudla účinnosť nová vyhláška č. 344/2022 Z.z., o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií, ktorá je dielom Ministerstva životného prostredia.... Čítajte viac »

follow us

newsletter