Aktuality

Analýzy kompostov v ALS

8.7.2021
Kompost je organické hnojivo, ktoré vzniká procesom kompostovania. Kompost je  hnedej až tmavohnedej farby, drobnohrudkovitej štruktúry, bez nerozpojiteľných častíc, majúci deklarované kvalitatívne znaky.... Čítajte viac »

PERFLUOROVANÉ LÁTKY – STANOVENIE TOPA

15.6.2021
Perfluorované látky (PFCs) patria medzi perzistentné organické polutanty životného prostredia. Sú široko využívané kvôli svojim fyzikálno-chemickým vlastnostiam v mnohých výrobných odvetviach. Následne sa dostávajú do životného prostredia, kde dochádza k ich hromadeniu a bioakumulácii. Z uvedených dôvodov už... Čítajte viac »

Monitorovanie výskytu SARS-CoV-2 v odpadových vodách

7.6.2021

Štúdie ukázali, že monitoring výskytu SARS-CoV-2 v odpadových vodách je efektívny nástroj pri predchádzaní šírenia infekcie.

 ... Čítajte viac »

Prevencia infekcie baktérií Legionella

27.4.2021
Vzhľadom k postupnému rozvoľňovaniu opatrení proti šíreniu epidémie COVID-19 sa dostáva do popredia otázka opätovného otvorenia niektorých prevádzok, vrátane ubytovacích zariadení – hotelov, penziónov atď. Už pri uvoľňovaní po prvej vlne pandémie na jar 2020 vydal Štátny zdravotný ústav (SZÚ) pre ČR upozornenie... Čítajte viac »

follow us

newsletter