Aktuality

Nová Vyhláška č. 354/2023 na surovú vodu

27.11.2023
6. septembra 2023 nadobudla účinnosť nová vyhláška č. 354/2023 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 636/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch.... Čítajte viac »

Pozvánka na webinár - Problematika PFAS a ich analýza v životnom prostredí

7.11.2023
Pozývame Vás na náš nový online webinár, ktorý bude zameraný na veľmi aktuálnu problematiku per/polyfluoroalkylovaných zlúčenín (PFAS) v životnom prostredí. Webinárom Vás prevedie supervízorka sekcie PFAS, Ing. Jana Kováčová, Ph.D., ktorá sa problematike stanovenia PFAS venuje už niekoľko posledných rokov.... Čítajte viac »

PFAS vo vzorkách životného prostredia

15.8.2023
Neustále rastúce množstvo PFAS vo vzorkách životného prostredia vedie k postupnému zavádzaniu regulácií týchto zlúčenín ako aj potreba testovania PFAS vo vzorkách životného prostredia.... Čítajte viac »

follow us

newsletter