Aktuality

STANOVENIE IZOTOPU UHLÍKA C14 V PEVNÝCH VZORKÁCH

17.2.2020
Laboratória ALS už dlhodobo prevádzkujú vysoko kvalifikované pracovisko zaisťujúce stanovenie izotopu uhlíku C-14. Vzhľadom k rozsiahlym skúsenostiam našich pracovníkov a komplexnému vybaveniu laboratória sa nám podarilo získať akreditáciu na tento typ stanovenia. Nami zavedená metóda umožňuje stanovenie tohoto parametru v pevných vzorkách. Keďže sa... Čítajte viac »

STANOVENIE AT4 V ODPADOCH

4.2.2020
Biologická stabilita je dôležitý parameter pre charakterizáciu kompostovaných odpadov, kalov, sedimentov atď.           Stabilizáciou ide o zníženie rozložiteľnosti biologických odpadov, ktoré sa prejavuje minimalizáciou zápachu a poklesom respiračnej aktivity za obdobie 4 dní (AT4) pod 10 mg O2/g sušiny odpadu. Takto... Čítajte viac »

KONZERVÁCIA VZORIEK PO ODBERE – DÔLEŽITÝ PRVOK KVALITY ANALYTICKÝCH SLUŽIEB

21.1.2020
Laboratória ALS uskutočnili rozsiahly výskum, ktorý preukázal vplyv konzervácie vzoriek na stabilitu prchavých organických látok, ako je benzén, toluén a xylén. Rozsah a rýchlosť ich (bio)degradácie nie je možné často u reálnych vzoriek dopredu odhadnúť. Zmeny koncentrácie týchto látok však môže byt významné už... Čítajte viac »

OTVÁRACIE HODINY POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV

11.12.2019
Vážení zákazníci, Pretože sa blížia Vianoce, dovoľte nám, aby sme Vás informovali o otváracích hodinách našich laboratórií a pobočiek počas vianočných sviatkov. Laboratória a pobočky budú zatvorené od 24.12. do 26.12. 2019 Vzhľadom k prevádzke laboratórií upozorňujeme, že citlivé... Čítajte viac »

follow us

newsletter