Aktuality

Stanovenie halooctových kyselín v pitných vodách

19.1.2018
Laboratória ALS zaviedli metódu pre stanovenie 9 halooctových kyselín vo vode. Táto rýchla a spoľahlivá analytická metóda využíva moderné inštrumentácie vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie v spojení s tandemovou hmotnostnou detekciou (UHPLC-MS/MS). Metóda pre stanovenie halooctových kyselín vo vzorkách pitných, povrchových a podzemých vôd je plne validovaná a akreditovaná Českým inštitútom pre akreditáciu (ČIA).... Čítajte viac »

Atrazín a iné triazínové pesticídy v pitných vodách

21.12.2017
Vážení klienti,
problematika pesticídov je na Slovensku dlhodobejšie na pokraji záujmu a sledovanie hlavne, čo sa týka kvality pitných vôd je v porovnaní s krajinami EÚ nedostatočné. V jednotlivých krajinách Európy sa aktualizujú zoznamy sledovaných látok o účinné látky, ktoré sa aktuálne využívaju a tak poskytujú obyvateľom aktuálne a kvalifikované informácie o stave pitnej a podzemnej vody.... Čítajte viac »

follow us

newsletter