Aktuality

Identifikácia látok metódou infračervenej spektroskopie

29.11.2021
V rámci nášho laboratória FTIR, štandardne poskytujeme informácie o obsahu extrahovateľných a nepolárnych extrahovateľných látok vo všetkých typoch vôd.... Čítajte viac »

Konferencia Analytika odpadov VII

23.11.2021
Vo štvrtok 21. 10. 2021 sa konal už siedmy ročník konferencie Analytika odpadov, za účasti aj našich kolegov, ktorá sa konala v Kutnej Hore. V referáte Tomáša Boudu a Ivy Vošahlíkovej „Špecifiká odpadov so zvýšeným obsahomprírodných rádionuklidov vznikajúcich na tzv. pracoviskách NORM“ bola... Čítajte viac »

Polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU)

29.9.2021
Polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU) sú látky vznikajúce pri silnom ohreve a pri spaľovaní organických zlúčenín za obmedzeného prístupu kyslíka pri teplotách 500 až 900 oC, ktorých negatívny účinok na človeka sa môže prejaviť nádorovým ochorením. ... Čítajte viac »

Analýzy kompostov v ALS

8.7.2021
Kompost je organické hnojivo, ktoré vzniká procesom kompostovania. Kompost je  hnedej až tmavohnedej farby, drobnohrudkovitej štruktúry, bez nerozpojiteľných častíc, majúci deklarované kvalitatívne znaky.... Čítajte viac »

follow us

newsletter