Aktuality

Plánované webináre: mikropolutanty v životnom prostredí

23.2.2024
Na mesiac február a marec sme pre Vás pripravili sériu troch online webinárov zameraných na veľmi aktuálnu a často diskutovanú tému, a to výskyt mikropolutantov v životnom prostredí.... Čítajte viac »

ALS Solutions: Vaše dáta neustále online

15.2.2024
Portál ALS Solutions poskytujeme zdarma všetkým našim zákazníkom... Čítajte viac »

Nová Vyhláška č. 354/2023 na surovú vodu

27.11.2023
6. septembra 2023 nadobudla účinnosť nová vyhláška č. 354/2023 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 636/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch.... Čítajte viac »

follow us

newsletter