Aktuality

Monitorovanie výskytu SARS-CoV-2 v odpadových vodách

7.6.2021

Štúdie ukázali, že monitoring výskytu SARS-CoV-2 v odpadových vodách je efektívny nástroj pri predchádzaní šírenia infekcie.

 ... Čítajte viac »

Prevencia infekcie baktérií Legionella

27.4.2021
Vzhľadom k postupnému rozvoľňovaniu opatrení proti šíreniu epidémie COVID-19 sa dostáva do popredia otázka opätovného otvorenia niektorých prevádzok, vrátane ubytovacích zariadení – hotelov, penziónov atď. Už pri uvoľňovaní po prvej vlne pandémie na jar 2020 vydal Štátny zdravotný ústav (SZÚ) pre ČR upozornenie... Čítajte viac »

Nová vzorkovnica na PAU v pitných vodách predlžuje stabilitu vzorky

16.4.2021
V rámci zameriavania sa na neustále zvyšovanie kvality našich služieb sme zaviedli vzorkovnicu pre polyaromatické uhľovodíky (PAU) určenú pre pitné vody s konzervantom vo forme tiosíranu sodného. V pitných vodách sa často predpokladá zvyšková koncentrácia voľného chlóru po hygienickom zabezpečení vody chlórovaním.... Čítajte viac »

Metódy pre analýzu distribúcie veľkosti častíc

12.4.2021
Laboratória ALS poskytujú stanovenie distribúcie veľkosti častíc (zrnitosti) pre pevné vzorky, hlavne zeminy, kamenivá, kaly a sediment. Využíva sa kombinácia sitovej analýzy a sedimentačných metód, ako je hustomerná metóda, či metódy laserovej difrakcie. Voľba metódy je založená na predpokladanom zastúpení veľkostí častíc prítomných... Čítajte viac »

follow us

newsletter