Aktuality

ROZBORY MATERIÁLOV A OVZDUŠIA NA PRÍTOMNOSŤ AZBESTU

26.8.2019
Azbest je skupina vláknitých, prirodzene sa vyskytujúcich materiálov. Pre jeho fyzikálno-chemické vlastnosti sa ťažil, priemyselne spracovával a používal ako tepelná izolácia, ohňovzdorné textílie, azbestocementové výrobky, materiály pre elektrickú izoláciu a podobne. Vlákna azbestu vykazujú veľkú pevnosť v ťahu, flexibilitu,... Čítajte viac »

STANOVENIE MIKROPLASTOV VO VODÁCH

22.8.2019
Veľkým problémom znečistenia životného prostredia sú mikroplasty, t.j. plastové častice rôznych tvarov vo veľkostiach 1 µm do 5 mm. Tento problém je dobre opísaný a známy v prípade morských vôd a oceánov, kde sú dostupné údaje o koncentráciách a zložení týchto mikročastíc, rovnako ako aj ich vplyv na vodné organizmy. Podľa... Čítajte viac »

Najnovšie stanovujeme vo vodách relevantný metabolit 1,2,4-triazol

30.7.2019
Pesticídy v poľnohospodárstve, vývoj nových preparátov, testovanie nových účinných látok, vývoj robustných a citlivých analytických metód pre kontrolu kvality potravín, pitnej vody a ďalších zložiek životného prostredia, to sú dnes veľmi aktuálne témy diskutované nielen na Slovensku, ale po celom svete. Negatívny dopad... Čítajte viac »

Problematika Glyfosátu a jeho metabolitu AMPA

29.7.2019
Glyfosát je širokospektrálny systémový herbicíd a desikant plodín. Je to organická zlúčenina obsahujúca fosfor, konkrétne fosfonát. Používa sa na ničenie buriny, najmä jednoročných... Čítajte viac »

follow us

newsletter