Aktuality

Plánované webináre: mikropolutanty v životnom prostredí

23.2.2024

Na mesiac február a marec sme pre Vás pripravili sériu troch online webinárov zameraných na veľmi aktuálnu a často diskutovanú tému, a to výskyt mikropolutantov v životnom prostredí.

Troma po sebe idúcich webinármi Vás prevedie naša špecialistka v danom odbore a manažérka Projektového oddelenia pani Ing. Taťána Halešová. Zoznámime Vás s analýzou rizík výskytu pesticídov, druhý webinár bude zameraný na problematiku výskytu liečiv v odpadových vodách a ich následné prenikanie do životného prostredia. A v treťom webinári Vám predstavíme samotné Projektové oddelenie a národné výskumné projekty, na ktorých sa laboratória ALS Czech Republic Environmental podieľajú.

Webináre budú koncipované pre širokú škálu záujemcov, ktorí majú o problematiku výskytu liečiv a pesticídov v životnom prostredí záujem.

13. 02. 2024, 10 - 11hod
Téma: Riziková analýza výskytu pesticídnych látok

27.02.2024, 10 - 11hod
Téma: Lie
čivá v životnom prostredí

21.03.2024, 10 - 11hod
Téma: Výskumné projekty v ALS

Tešíme sa na stretnutie v Vami
Tím ALS