O als

Laboratória ALS prevádzkujú moderné analytické laboratória, ktoré ponúkajú širokú škálu služieb v oblasti chemických, rádiochemických, mikrobiologických a fyzikálnych meraní. Analýzy pokrývajú predovšetkým oblasť životného prostredia, potravín, farmácie a olejov. 

Spoločnosť ALS Slovakia, s.r.o. vznikla v roku 2013, kedy laboratórna skupina ALS vstúpila na slovenský trh prostredníctvo obchodje pobočky v Bratislave. Na slovenský trh tak priniesla dlhoročné skúsenosti v oblasti analytického testovania. Strategická poloha a dostupnosť umožňujú ALS Slovakia mať  podporu v pražských laboratóriách, ktorých vybavenie a skúsenosti ich radia k najväčším laboratóriám v rámci regiónu.

V roku 2016  akvizíciou laboratórií MIKROLAB s.r.o. (založené v roku 2004) sa rozšírili naše služby aj o oblasť potravín, výživových doplnkov a krmív.

Náš tým kvalifikovaných a skúsených expertov spolu s najmodernejším prístrojovým vybavením  je schopný dynamicky reagovať na individuálne potreby našich klientov. Dlhoročné skúsenosti na trhu nám umožňujú efektívne riešiť rozsiahle projekty.

Zázemie silnej nadnárodnej spoločnosti nám dovoľuje pravidelne investovať do nového vybavenia a informačných technológií, zlepšovať systém zabezpečenia kvality a zvyšovať kvalifikáciu zamestnancov.  

Základným poslaním spoločnosti ALS je pomáhať naším klientom sa kvalifikovane a informovane rozhodnúť tým, že im poskytujeme spoľahlivé, konzistentné a reporduktovateľné laboratórne dáta.