ALS Europe

 

ALS Life Sciences zamestnáva v Európe viac ako 3000 zamestnancov na analytických a laboratórnych pozíciách na viac ako 50 pobočkách v 15 krajinách. Európska sieť sa skladá z moderných analytických laboratórií a národných servisných stredísk akreditovaných podľa ISO 17025. Hlavné laboratóriá sa nachádzajú v Českej republike, Švédsku, Spojenom kráľovstve, Turecku, Portugalsku, Taliansku a Dánsku. Národné servisné strediská a menšie laboratóriá sa nachádzajú v Nórsku, Fínsku, Poľsku, na Slovensku, v Rumunsku, Írsku, Rakúsku a Španielsku.

Aj keď sa laboratóriá líšia veľkosťou a schopnosťou, vykonávajú širokú škálu fyzikálnych, chemických, mikrobiologických, biologických, rádiologických a ekotoxikologických analýz, aby vyhovovali potrebám miestnych a regionálnych klientov.

Medzilaboratórna podpora a prepracované logistické riešenia uľahčujú včasný prístup k celej škále služieb a včasné dodanie výsledkov.

Naším hlavným cieľom v ALS je pomáhať našim klientom pri prijímaní informovaných rozhodnutí dôsledným poskytovaním spoľahlivých a reprodukovateľných analytických údajov s najvyššou integritou. Taktiež oceňujeme, že naše služby zahŕňajú viac, ako len laboratórne výsledky. Pracovníci ALS sú školení, aby poskytovali rady týkajúce sa plánov odberov vzoriek, rozsahu a frekvencie analýz a pomáhali pri interpretácii výsledkov. Naším cieľom je stať sa dôveryhodným partnerom všetkým našim klientom, spolupracovať s nimi a poskytovať im správne riešenia.

ALS Life Science Europe má okrem hlavných výrobných laboratórií aj niekoľko laboratórií zameraných na špeciálne služby a priemyselné aplikácie. Tieto laboratóriá využívajú najnovšiu technológiu s vysokým rozlíšením na splnenie veľmi prísnych požiadaviek klientov z celého sveta.

Vo Švédsku prevádzkuje ALS globálne najlepšie vybavené laboratórium na stanovenie kovov (prvkov). Príklady analýz zahŕňajú chemické zloženie, nečistoty a stabilné, ako aj rádiogénne izotopy.

V Českej republike ponúka ALS analýzu organických zlúčenín na veľmi vysokej úrovni (napr. pesticídy, hormóny, drogy, PFOS/PFOA, dioxíny, PCB a PBDE). Tieto služby ponúka aj naše laboratórium vo Veľkej Británii, ktoré okrem chémie na stopovej úrovni ponúka aj rýchlu identifikáciu mikrobiologických parametrov pomocou revolučnej techniky potvrdzovania MALDI-ToF. Špeciálne služby spojené s rádiológiou a ekotoxikológiou ponúkame na našej vyhradenej pobočke v Českej republike.

Všetky naše laboratóriá majú obrovské skúsenosti so širokým portfóliom matríc vrátane environmentálnych, potravinárskych a farmaceutických spolu s klinickými, špecializovanými priemyselnými vzorkami.