Analýzy alternatívnych a fosílných palív

Akreditované laboratóriá ALS ponúkajú širokú škálu rozborov alternatívnych i fosílnych palív, pre preukázanie relevantných vlastností týchto materiálov ako zdroje energie. 

Najmä v posledných rokoch môžeme pozorovať okrem klasického využívania fosílnych palív tiež príklon k využitiu alternatívnych palív. Alternatívnymi palivami sú myslené ako tuhé (biopalivá, tuhé alternatívne palivá (TAP), lokálne odpady, zvyšky z poľnohospodárskej produkcie, pelety atď.), tak aj kvapalné alternatívne palivá (odpadové oleje, atď.)

Analýzy alternatívnych palív slúžia najmä ich výrobcom a odberateľom pre preukázanie vlastností týchto materiálov dôležitých z hľadiska ich využitia.

Pre navrhnutie optimálneho riešenia vašich požiadaviek odporúčame kontaktovať nášho obchodného zástupcu alebo pobočku, a to na tel. čísle +421 903 218 422, alebo na adrese info.sk@alsglobal.com.

Ochotne Vám pripravíme ponuku podľa Vašej konkrétnej potreby.

NAJČASTEJŠIE STANOVOVANÉ PARAMETRE

Tuhé palivo: spalné teplo, výhrevnosť, popol, chlór, fluór, elementárna analýza (obsah N, C, H, S, O), voda, emisný faktor, popol, horľavina, prchavá horľavina

Kvapalné palivá: spalné teplo, výhrevnosť, popol, chlór, fluór, elementárna analýza (obsah N, C, H, S, O), voda, emisný faktor

Vyššie uvedené parametre pre vás meriame na moderných prístrojoch za pomoci skúseného tímu analytikov.

Nad rámec uvedených parametrov ponúkame ďalšie rozbory organických aj anorganických parametrov podľa špecifických požiadaviek zákazníka.

ODBER VZORIEK

Súčasťou našich služieb je aj ponuka akreditovaných nezávislých odberov vzoriek vykonaných našimi certifikovanými vzorkármi.

Ak sa rozhodnete využiť našu ponuku rozborov alternatívnych či fosílnych palív, odporúčame vám kontaktovať nás na tel. čísle +421 903 218 422, alebo na adrese info.sk@alsglobal.com.

Do dohodnutí konkrétnych analýz Vám poskytneme zadarmo špeciálne vzorkovnice určené na odber.