Stanovenie bisfenolu A (BPA)

STANOVENIE BISFENOLU A V LABORATÓRIACH ALS

LIMS kód

Názov

Parameter

Medza stanoviteľnosti

Jednotka

Akreditácia

W-BPA-GMS

Bisfenol A - GCMS

bisfenol A

0.05

µg/l

ÁNO 

Stanovenie Bisfenolu A – výskyt a použitie

V súčasnej dobe je bisfenol A (BPA) je použivaný hlavne ako surovina na výrobu tzv. polykarbonátov. Z polykarbonátu sa vyrába rada úžitkových predmetov pre domácnosť, ako sú nádoby na tekutiny, dózy na potraviny či kempingové jedálne súpravy, ďalej napríklad makrolonových dosiek, pouličné osvetlenie, CD a DVD, barely na vodu, pomôcky na šport, plastové príbory, dózy na potraviny, materiály pre stomatológiu, stavebníctvo, elektroniku alebo medicínu.

V stále väčšej miere se polykarbonát používal všade tam, kde prichádza do styku s potravinami – od kojeneckých fľiaš až po ošetrenie vnútorného povrchu konzervy. Vďaka širokým možnostiam využitia BPA sa v stále väčšom množstve dostává do životného prostredia a cez potravinové cykly preniká až do ľudského organizmu. Celosvetová produkcia BPA činí okolo troch miliónov ton ročne a neustále stúpa.

Predpisy pre bisfenol A

BPA je súčásťou mnohých běžných spotrebných výrobkov. Je to veľmi nestabilná zlúčenina a z výrobkov sa ľahko uvolňuje do prostredia a kontaminuje ho. Značné množstvo bolo namerené v ovzduší, riekach, pitnej vode, potravinách. Do potravín sa BPA uvolňuje z plastových obalov (plastové nádoby, fľaše, konzervy s epoxidovou výsteľkou). Podľa súčasnej legislativy (je v slovenskej legislatíve v príloha č. 5 k Nariadeniu vlády č. 269/2010 z.z.) bola pre BPA v Slovenskej republike stanovená najvyššia prípustná priemerná hodnota koncentrácie len pre povrchové vody vo výške 460 μg/l.

V roku 2011 bolo vo všetkých krajinách EU zakazané používanie Bisfenolu A v kojeneckých fľašiach. Toto je jediné omedzenie pre celú EU. Vo Švédsku rozšírili tento zákaz aj na obaly potravín, ktoré sú určené deťom do 3 rokov a Francúzsko v roku 2013 zakázalo prítomnosť BPA v obaloch potravín pre deti do 3 rokov, v roku 2014 potom tento zákaz rozšířili na všetky obaly na potraviny.  V Connecticute (USA) zakázali BPA nielen v kojeneckých fľašiach, ale i v ďalších výrobkoch pre deti.

Zdravotné účinky bisfenolu A

Bisfenol A (BPA) dokáže napodobniť estrogén, ovplyvňovať procesy v telách živočíchov a negatívne pôsobiť na zdravie. Bisfenol A, podľa pokusov na zvieratách, počas vnutromaternicového vývoja ovplyvňuje vývoj prsného tkaniva plodu a zvyšuje riziko výskytu rakoviny pŕs v neskoršom veku. U mužov spôsobuje úbytok spermií. Štúdie tiežpreukázali, že má negatívne účinky na fungovanie imunitného systému človeka. Výskum z roku 2008 preukazuje, že BPA pôsobí na nervovú sústavu a u detí spôsobuje hyperaktivitu, problémy s pozornosťou a zvýšenú náchylnosť na zneužívanie návykových látok. Vzhľadom k týmto expozičným cestám predstavuje bisfenol A v súčasnej dobe nejvýznamnějšiu endokrinne disruptívnu kontaminácia pre človeka. Rámcová smernica o vode 2000/60/ES, zmenená smernicou 2008/105/ES uvádza bisfenol A na zozname látok, ktoré podliehajú preskúmaniu pre prípadnú identifikáciu ako prioritné látky alebo prioritne nebezpečné látky.