Analýza kovov v klinických vzorkách

Analýza kovov v klinických vzorkách

Laboratória ALS ponúkajú akreditovanú analýzu 67 prvkov v krvi, sére, plazme a moči. Rovnaká analytická metóda sa môže použiť aj na iných biologických matriciach, ako sú napríklad vlasy, telesné tekutiny, nechty a ďalšie.

Existuje mnoho zdrojov expozície kovmi: jedlo, ktoré jeme a pijeme, životné prostredie alebo spotrebné výrobky, ktoré používame. Určité profesijné skupiny sú pri svojej práci obzvlášť silno vystavené zdrojom kovov, čo si vyžaduje pravidelný biomonitoring. Analýza koncentrácie kovov v krvi, sére, plazme alebo moči sa preto využíva v rôznych odvetviach, ako sú napríklad:

  • Pracovné lekárstvo
  • Medicína
  • Klinické a neklinické štúdie
  • Výskum
  • Forenzné vedy
  • Výživa

Analýza kovov v krvi, moči, sére a vzorkách plazmy sa vykonáva pomocou metódy ICP-MS s vysokou rozlišovacou schopnosťou.

Pre bližšie informácia a cenovú ponuku nás prosím kontaktujte:

Info.sk@alsglobal.com

+421 903 218 422