analýza dioxínov

dioxíny

Dioxíny vznikajú  pri spaľovaní odpadu obsahujúceho chlórované látky, či ako vedľajší produkt v chemickej výrobe, kde sa používa chlór (výroba pesticídov, bielenie papiera chlórom a pod.)

Dioxíny a príbuzné látky ako DDT či polychlorované bifenyly (PCB), sú označované ako perzistentné organické látky (POPs) a už vo veľmi malých dávkach spôsobujú hormonálne poruchy, ohrozujú reprodukčnú schopnosť živočíchov (vrátane človeka), majú na svedomí poškodenie imunitného systému a niektoré z nich spôsobujú rakovinu.

Dioxíny nie sú rozpustné vo vode a hromadia sa v tukoch. Vďaka tomu ostávajú dlho v prostredí a môžu putovať kilometre ďaleko. 

Laboratórium v Pardubiciach

Laboratórium v Pardubiciach ponúka unikátnu možnosť analýz pomocou prístrojov HRGC-HRMS, ktoré sú predovšetkým vhodné na analýzy ultra stopových perzistentných organických polutantov.
- Polychlorované dibenzo-(p)-dioxíny a dibenzofurány – 17 najviac toxických  2,3,7,8 PCDD/F
- Polychlorované dibenzo-(p)-dioxíny a dibenzofurány – po jednotlivých chlórhomologových skupinách (sumy 210 kongenerov)
 - PCB s dioxinovým efektom (tzv. „Dioxin-like“ alebo koplanárne PCB)
- Mono-až deka-chlorovaných bifenylov (sumy 209 PCB) 
- Polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU)
 -Polybromované difenylétery (PBDE)
- Polybromované bifenyly (PBB)

Viac o našom laboratóriu nájdete tu.[EN]