Zákaznícky servis

Naši zamestnanci vytvárajú spoločne so zákazníkmi cenovo výhodné balíčky skúšok mazív šitých na mieru konštrukčnému riešeniu strojov zákazníkov, ktoré majú byť sledované. Analýzy prevádzkovaných mazív bežne umožňujú sledovať opotrebenie stroja, znečistenie maziva a stanovenie jeho fyzikálnych vlastností a degradácie.

Typický program sledovania strojov pre zaistenie bezporuchovej prevádzky zahŕňa štandardné skúšky, ktoré pokrývajú väčšinu prevádzkových požiadaviek.

Analýzy mazív a hodnotenie ich výsledkov slúžia k monitorovaniu stavu strojov a mazív. Vyhodnotenie trendov jednotlivých parametrov je významným nástrojom k vyhodnoteniu stavu stroja/ zariadenia, ktoré umožní včas predvídať vznikajúcu poruchu a vykonať vhodné opatrenia predtým, než je stroj nutné odstaviť a nákladne opravovať. Pravidelné porovnávanie analýzy mazív minimalizuje prestoje, umožňuje efektívnu a menej nákladnú údržbu strojov a zvyšuje ich zostatkovu cenu.