Reportovanie výsledkov

Protokoly môžu byť dodané v rôznych formátoch, ale elektronická forma s webovou aplikáciou poskytuje veľkú výhodu pri ukladaní a spracovávaní dát a ich začlenení do systému údržby. Spoločnosti so závodmi na viacerých miestach, s veľkým množstvom stabilných alebo mobilných strojov môžu elektronické informácie spracovávať omnoho efektívnejšie než papierové protokoly.

Webová aplikácia pre ukladanie a spracovanie výsledkov analýz umožní efektívne spojenie analýz olejov s ďalšími systémami údržby. To prispieva k maximalizácii návratnosti investícii.

Diagnostické závery z protokolu o analýze môžu byť niekoľkonásobne  rozšírene komunikáciou so skúšobným laboratóriom. Abnormálne výsledky analýzy totiž vyžadujú sledovanie nežiaducich trendov pred oznámením problémov. Očakáva sa totiž, že dobre nastavený program analýz mazív doplňuje ďalšie údržbárske postupy. Osvedčená metóda je dokladať úspechy a stavať na nich, aby bolo dosiahnuté zlepšenie údržby, efektivity prevádzky a úspory nákladov.