Aktuality

ALS Solutions: Vaše dáta neustále online

15.2.2024

Portál ALS Solutions poskytujeme zdarma všetkým našim zákazníkom

Vďaka webovému portálu ALS Solutions majú naši zákazníci a partneri zabezpečený prístup k dátam po celom svete. Spoločnosť ALS vyvinula tento systém, aby svojim zákazníkom uľahčila riadenie zákaziek a projektov a tiež spracovanie analytických dát poskytovaných laboratóriami ALS. Systém umožňuje priame spojenie s databázou laboratórneho informačného systému a obsahuje všetky namerané dáta a informácie o zákazkách v reálnom čase. V systéme nie je možné akékoľvek dáta meniť, tie sú zaistené proti úpravám a prístup je umožnený výhradne na čítanie.

Navrhnuté a vybudované systémy poskytujú zákazníkom prístup ku každej fáze procesu: od plánovania a registrácie vzoriek až po analýzu výsledkov, trendy a prispôsobené výkazy v zabezpečenom prostredí.

Webový portál obsahuje niekoľko modulov:

 •  WebTrieve
 • Centrum informácií
 • Školenia

WebTrieve je modul pre online nahliadnutie do priebehu zákazky, ktorý má mnoho kľúčových funkcií:

 • registrácia (logovanie) vzoriek vrátane požadovaných analýz,
 • online žiadosti o služby (zvozy vzoriek, stanovenie ceny, dopyt analýz),
 • možnosť náhľadu do realizovanej i súčasnej zákazky (v reálnom čase),
 • on-line porovnanie výsledkov s internými či legislatívnymi limitmi, monitoring OOS výsledkov a analýza trendov,
 • prehľadné vyhodnotenie testov trvanlivosti potravín,
 • nutričné značenie podľa klientom definovaných šablón,
 • export výsledkov pre spracovanie dát v programe Excel,
 • sťahovanie dokumentov (odovzdávajúci protokol, protokol s výsledkami, faktúra), výsledné protokoly je možné vystaviť aj v cudzom jazyku,
 • elektronické výstupy sú k dispozícii aj pre odoslanie väčšiemu počtu adresátov.

Modul Centrum informácií a Školenia sú moduly zamerané na zvýšenie informovanosti našich zákazníkov v oblasti legislatívnych noviniek a odborných laboratórnych príspevkov:

 • informácie k jednotlivým analýzam a novinky z našich laboratórií,
 • návody na odber sterov, spadov,
 • odborné príspevky týkajúce sa dopadu na výrobcov pri zmene legislatívy,
 • mesačný legislatívny prehľaď,
 • postup pri zasielaní vzoriek do laboratórií ALS,
 • najčastejšie dotazy,
 • záznamy webinárov, ktoré riešia oblasti analýz z našich laboratórií vo vzťahu k legislatíve s praktickým dopadom, videá z našich laboratórií, video manuály a ďalšie.

Pokiaľ Vám bol prístup do ALS Solutions už zriadený - WebTrieve, máte zároveň prístup aj do ostatných modulov.

Chcete zistiť o našom online systéme viac alebo máte záujem o zriadenie prístupu na ALS Solutions portál?
Prosím kontaktujte náš zákaznícky servis:

POTRAVINY: +421 48 5811617, marketing.rs@alsglobal.com
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE: +421 232 195 300, info.sk@alsglobal.com