Naše laboratóriá

Vzorkovací kit pre tribológiu.

Všeobecný postup pri vzorkovaní olejov

ALS Tribológia ponúka zariadenia pre vzorkovanie olejov, nižšie je popísaný postup ako je odporúčané tieto oleje vzorkovať: 
 •  používajte bezpečný postup odberu
 •  používajte stále rovnaký postup
 •  využijte optimálne miesto odberu a stanovte si miesto pre odber reprezentatívnej vzorky
 •  minimalizujte zdroje nesprávnych výsledkov
 •  nikdy neodoberajte vzorku priamo z filtrov
 •  odoberajte vzorky pred výmenou alebo doplnením oleja
 •  uistite sa pred odberom, že olej je zahriaty a premiešaný
 •  nepreplňujte vzorkovnicu, ale pritom odoberte dostatočné množstvo vzorky pre prevedenie všetkých skúšok
 •  pred dôkladným uzatvorením  vzorkovnice nechajte vzorku vychladnúť
 •  u cirkulačných systémov využívajte vstavané vzorkovacie miesta (ventily)
 •  vzorkujte v miestach turbulencie (ohyby) a vyvarujte sa vzorkovaniu v priamych častiach trubiek
 •  vždy používajte čisté a suché vzorkovnice a zariadenia  pre odber
 •  používajte dobre tesniace vzorkovnice tak, aby tesnili i po opätovnom uzavretí viečka
 •  vyplňte do formuláru všetky nutné informácie o vzorke pred odoslaním do laboratória udržujte vzorkovnice dobre uzavreté a čisté
 •  udržujte formuláre v čistote
 •  zaveďte si postup pre odosielanie vzoriek do laboratória
 •  vzorky do laboratória odošlite čo najskôr po odbere, aby ste získali aktuálne výsledky  popisujúce stav stroja a oleja