Rozsah služeb

 
Laboratória ALS Tribológia ponúkajú veľký rozsah skúšobných metód podľa noriem ISO, EN, ASTM alebo vlastných metodík. Všetky naše tribologické laboratória poskytujú globálne v priemysle uznávané a zodpovedajúce skúšobné postupy.
 
Špeciálne skúšky a technické poradenstvo sú ponúkane pre špecifické potreby zákazníkov, napríklad: 
  •  analýza a charakterizácia častíc opotrebenia
  •  stanovení kódu čistoty – počítanie častíc
  •  miesiteľnosť mazív
  •  Špeciálne skúšky izolačných olejov (napr. korozívna síra a obsah furfuralu) 
  •  viac než 60 skúšobných metód podľa EN