Aktuality

Nové akreditačné osvedčenie

6.4.2017

Naše laboratória v Českej republike prešli začiatkom marca úspešným reakreditačným procesom Českého inštitútu pre akreditáciu (ČIA) a získali Osvedčenie o akreditácií na dalšie akreditačné obdobie. 

Nové Osvedčenie o akreditácií ma číslo 128/2017, bolo vydané 28.2.2017 a je platné na ďalších 5 rokov do 28.2.2022.

V rámci celého procesu bola aktualizovaná príloha k osvedčeniu o akreditácií a boli akreditované nové metódy v environmentálnej oblasti a potravín: 

1.180  a 1.181  - Stanovenie celkového anorganického fluóru po separácií destiláciou priamou potenciometrií

1.182 - Stanovenie obsahu biomasy metódou selektívneho rozpúšťania 

2.90 - Stanovenie organických kyselín metódou plynovej chromatografie s FID detekciou

3.26 - Stanovenie alergénu peanut proteín metódou ELISA – komerčná súprava Bio-Check (Peanut-Check)

3.27 - Stanovenie vitamínov rozpustných v tukoch (D2 a D3) metódou dvojdimenzionálnej kvapalinovej chromatografie s PDA detekciou

ČIA konštatovali, že naše laboratória sú plne v súlade s normou ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a plnia všetky záväzky vočia akreditačnému orgánu.