Senzorická analýza potravín

Laboratóriá ALS ponúkajú akreditovanú senzorickú analýzu potravín.
Pojem senzorická (organoleptická, zmyslová) analýza zahŕňa hodnotenie vzoriek všetkými ľudskými zmyslami vrátane spracovania výsledkov ľudským centrálnym systémom. Čo môže senzorická analýza ponúknuť výrobcom a distribútorom? Jedná sa predovšetkým o sledovanie a optimalizáciu kvality produktu a o to, ako bude produkt prijímaný zákazníkom. Organoleptické testovanie nájde svoje využitie pri vývoji nových produktov (napr. porovnaním s konkurenciou), zlepšovaní výrobkov a technologických postupov, stanovení doby minimálnej trvanlivosti a monitorovaných zmien počas skladovania. 
Spoločnosť ALS pre naplnenie týchto cieľov ponúka panelovú skúšku popisnú i porovnanie so štandardom. Všetky analýzy prebiehajú v priestoroch vybudovaných špecificky na tento účel a panel školených hodnotiteľov je vedený odborným pracovníkom so skúsenosťami z daného odboru.