Mikrobiologické analýzy

Mikrobiologické analýzy zabezpečujú mikrobiologické laboratóriá ALS, ktoré spĺňajú naprísnejšie kritériá na zabezpečenie kvality mikrobiologických analýz a plne reflektujú aktuálne požiadavky zákazníkov na chod mikrobiologického laboratória podľa ISO/IEC 17025.

Pre zefektívnenie našich služieb využívame okrem štandardných kultivačných metód aj zrýchlené detekčné metódy pre stanovenie patogénov.

Pracovník nášho mirkobiologického laboratória.

 Patogénne mikroorganizmy:

 • Legionella pneumophila
 • Salmonella spp.
 • Listeria monocytogenes
 • Staphylococcus aureus
 • Koaguláza pozitívne Stafylokoky
 • Clostridium perfringens
 • Campylobacter spp.
 • Shigella spp.
 • Bacillus cereus
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Yersinia enterocolitica
 • Vibrio parahaemolyticus

 Indikátorové mikroorganizmy:

 • Koliformné baktérie / Escherichia coli
 • Enterobacteriaceae
 • Kvasinky a plesne
 • Celkový počet mikroorganizmov

Analyzované vzorky:

 • nápoje, voda
 • potraviny
 • hotové jedlá
 • stery
 • spády

Petriho misky v našom mikrobiologickom laboratóriu.

Okrem bežných mikrobiologických analýz ponúkame taktiež nasledujúce služby:

 • stanovenie trvanlivosti za bežných skladovacích podmienok (napr. teplota do 5°C, izbová teplota) alebo za špecifických podmienok stanovených zákazníkom
 • monitorovanie výrobného prostredia – analýzy sterov, spádov
 • analýzy v steroch z rúk
 • analýzy vôd

Kontakt

ALS SLOVAKIA, S.R.O.

Kirejevská1678, Rimavská Sobota
979 01 Slovakia
marketing.rs@alsglobal.com 
č.t.: 0918 830 724

 

Pobočka Bratislava

Mokráň záhon 4, Bratislava
821 04 Slovakia
marketing.rs@alsglobal.com 
č.t.: 0918 830 724