ALS Limited

S viac ako 350 pobočkami, ktoré pôsobia v 55 krajinách naprieč Austráliou, Severnou a Južnou Amerikou, Afrikou, Áziou a Európou, je ALS vo svete jedným z najväčších poskytovateľov laboratórnych služieb. 

ALS Limited (pôvodne Campbell Brothers Limited) pôsobí prevažne v oblasti analytického testovania. V tejto oblasti sa predovšetkým zameriava na dodávanie špičkových služieb v štyroch hlavných divíziách:

Minerály (Minerals - Geochemistry, Metallurgy, Mine Site a Inspection);
Life Sciences - Environmental, Food & Pharmaceutical, Animal Health a Electronics;
Energia (Energy - Coal a Oil & Gas)
Priemysel (Industrial - Asset Care a Tribology),
a k tomu ponúka širokú škálu služieb pre klientov, ktoré  nenachádzajú  vo svete konkurenciu.