Aktuality

Štátna kúpeľná komisia: oprávnenie

9.11.2023

Vážení zákazníci,

s potešením Vám oznamujeme, že laboratóriá ALS získali oprávnenie Štátnej kúpeľnej komisie a od jesene tohto roku sme zapísaní v zozname laboratórií Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ako laboratóriá oprávnené vykonávať fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické analýzy prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd.

Kvalitatívne parametre minerálnych vôd sú dané zákonom č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Laboratóriá ALS ponúkajú servis kompletných analýz vyžadovaných legislatívou, akreditovaný odber vzoriek, rýchle dodanie spoľahlivých výsledkov a skúsený klientský servis.

Kontaktujte nás!

Váš tím ALS