ALS Slovakia

ALS SLOVAKIA je členom skupiny ALS Group, ktorá pôsobí na celom svete už desaťročia a poskytuje kvalitné služby. Skupina ALS bola založená v roku 1975 v austrálskom Queenslande a v súčasnosti zamestnáva viac ako 9 000 ľudí po celom svete. Na všetkých kontinentoch od Austrálie, cez Afriku, Severnú a Južnú Ameriku, Áziu až po Európu spoločnosť dynamicky rozvíja sieť analytických laboratórií, čím poskytuje zákazníkom výhodu spojenia globálnych zdrojov a znalostí s lokálnymi aplikáciami.

 

Skupina ALS je dcérskou spoločnosťou austrálskej spoločnosti ALS Limited (premenovanej v roku 2012 z pôvodnej Campbell Brothers Limited), ktorá bola založená v roku 1863 a je verejne obchodovateľnou spoločnosťou na austrálskej burze cenných papierov.

 

Informácie o laboratóriách ALS a globálnom obchodnom zastúpení spolu s radom ďalších zaujímavých informácií nájdete na webovej stránke:

www.alsglobal.com