Aktuality

Poznáte kvalitu vody, ktorú pijete?

27.3.2023

Voda je základným prvkom života a pitie kvalitnej vody je nevyhnutné pre udržanie nášho zdravia. Ako však môžeme zistiť, či je voda, ktorú pijeme, skutočne kvalitná?

Voda, ktorú pijeme, môže byť zdrojom mnohých nebezpečných látok, ako sú baktérie, vírusy, toxíny, ťažké kovy a iné chemikálie. Preto je dôležité vedieť, akú vodu pijeme a či je bezpečná.

Kvalita vody je hlavným problémom verejného zdravia a je nevyhnutné zabezpečiť, aby bola bezpečná pre ľudskú spotrebu, t. j. bezpečná a bez kontaminantov. Základným spôsobom, ako zistiť kvalitu pitnej vody, je jej pravidelné testovanie na prítomnosť akýchkoľvek nebezpečných látok. Voda dodávaná prostredníctvom mestskej vodovodnej siete sa musí pravidelne testovať na rôzne druhy kontaminácie, ako sú baktérie, vírusy, organické látky, pesticídy a ťažké kovy.

Voda, ktorú pijeme, by mala spĺňať súbor kritérií, aby sa mohla považovať za kvalitnú. Voda by mala byť čistá, bez zápachu a chuti. Mala by obsahovať minerálne látky a živiny, ktoré sú dôležité pre náš organizmus, ako napríklad vápnik, horčík a draslík. Na druhej strane by nemala obsahovať žiadne škodlivé látky. Analýza pitnej vody zahŕňa meranie rôznych fyzikálnych, chemických a biologických parametrov na určenie jej bezpečnosti a kvality. Pitie kontaminovanej vody môže spôsobiť množstvo zdravotných problémov vrátane gastrointestinálnych ochorení, kožných vyrážok a dokonca rakoviny.

Jedným z hlavných dôvodov analýzy pitnej vody je zabezpečenie súladu s príslušnými normami a vyhláškami (v Slovenskej republike najmä s novou vyhláškou 91/2023). Tieto predpisy stanovujú maximálne prípustné hodnoty rôznych kontaminantov v pitnej vode. Analýza pitnej vody slúži na zistenie, či voda spĺňa limity, a ak nie, môže pomôcť identifikovať zdroj kontaminácie a prijať potrebné nápravné opatrenia.

Analýza pitnej vody môže tiež pomôcť identifikovať potenciálne zdravotné riziká. Niektoré kontaminanty v pitnej vode, napríklad arzén a olovo, môžu spôsobiť dlhodobé zdravotné následky vrátane rakoviny a neurologických porúch. Okrem toho analýza pitnej vody môže pomôcť identifikovať zmeny v kvalite vody v priebehu času. K zmenám v kvalite vody môže dôjsť z rôznych dôvodov, ako sú zmeny v zdroji vody, zmeny počasia alebo zavedenie nových kontaminantov. Pravidelná analýza pitnej vody môže pomôcť odhaliť tieto zmeny a prijať potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby voda zostala bezpečná pre ľudskú spotrebu.

Na záver možno konštatovať, že analýza pitnej vody je nevyhnutná na zabezpečenie zdravia a bezpečnosti verejnosti. Pomáha zabezpečiť súlad s regulačnými normami, identifikovať potenciálne zdravotné riziká a odhaliť zmeny v kvalite vody. Pravidelná analýza pitnej vody je potrebná na zabezpečenie jej bezpečnosti a bez kontaminantov. Je dôležité, aby sme všetci podnikli potrebné kroky na zabezpečenie čo najvyššej kvality vody, ktorú pijeme.

Ak máte vlastný zdroj pitnej vody, napríklad studňu alebo súkromný vodovod, je tiež dôležité vodu pravidelne testovať. Aj keď sa rozhodnete kupovať balenú vodu, je dôležité vybrať si kvalitnú značku.

Laboratóriá ALS sú najväčším poskytovateľom testovacích služieb v krajine. Dlhoročné skúsenosti našich kolegov sú zárukou relevantných a spoľahlivých údajov o kvalite pitnej, balenej, ale aj teplej či bazénovej vody. Najmodernejšie prístrojové vybavenie nám pomáha spoľahlivo odhaliť akékoľvek problémy s kvalitou vody a získať údaje v krátkom čase, aby sme mohli rozhodnúť o prípadných nápravných opatreniach.

Ak máte záujem o analýzu vody alebo iné analytické služby, kontaktujte náš zákaznícky servis na adrese info.sk@alsglobal.com alebo na telefónnom čísle +421 232 195 300.