Naše laboratóriá

 
Laboratoř farmaceutických analýz nabízí své služby výrobcům, dovozcům a vývozcům humánních a veterinárních léčivých přípravků, zdravotnickým zařízením, výzkumným a vývojovým pracovištím z oblasti farmaceutického průmyslu, státní správě a veřejným subjektům.
 
Laboratoř farmaceutických analýz je držitelem certifikátu správné výrobní praxe (SVP/GMP) vydaného SÚKL pro zkoušení humánních léčiv a držitelem povolení ÚSKVBL pro zkoušení veterinárních léčiv. Dále je pravidelně auditována našimi českými i zahraničními zákazníky a jejich příslušnými dozorovými orgány (FDA).
 
Laboratoř farmaceutických analýz nabízí služby v těchto oblastech:
  • Analýzy dle ČL, Ph.Eur., USP
  • Výstupní kontrola humánních a veterinárních léčivých přípravků
  • Testování vstupních surovin a meziproduktů ve farmaceutické výrobě
  • Validace a verifikace analytických metod

Kontakt

ALS SLOVAKIA, S.R.O.

Kirejevská1678, Rimavská Sobota
979 01 Slovakia
marketing.rs@alsglobal.com 
č.t.: 0918 830 724

 

Pobočka Bratislava

Mokráň záhon 4, Bratislava
821 04 Slovakia
marketing.rs@alsglobal.com 
č.t.: 0918 830 724