Aktuality

IMPLEMENTÁCIA SKENOVACIEHO ELEKTRÓNOVÉHO MIKROSKOPU (SEM) PRE STANOVNIE AZBESTU A ĎALŠIE MOŽNOSTI VYUŽITIA

21.11.2018
Laboratória ALS Czech Republic investovali v minulom roku do obstarania skenovacieho elektrónového mikroskopu (SEM) VEGA 3 firmy TESCAN. Aktuálne by sme Vás radi zoznámili s jeho možnosťami v oblasti stanoveniach azbestu a ďalších možnostiach využitiach tohto zariadenia. Stanovenie azbestu prostredníctvom SEM je výrazne presnejšie a jednoduchšie vďaka rádovo... Čítajte viac »

Laboratória ALS získali povolenie na vykonávanie meraní a hodnotenie NORM materiálov

19.11.2018
Laboratória ALS Czech Republic, s.r.o. už dlhodobo prevádzkujú vysoko kvalifikované pracovisko zaisťujúce rádiologické rozbory vôd, pevných materiálov i biotických vzoriek. Vzhľadom k rozsiahlym skúsenostiam našich pracovníkov a komplexnému vybaveniu laboratória sa nám podarilo získať rozhodnutie SÚJB na vykonávanie služieb... Čítajte viac »

ALS BUDE PREDNÁŠAŤ NA KONFERENCII ANALYTIKA ODPADOV V

19.11.2018
Laboratória ALS predstavia svoje odborné príspevky na konferencii Analytika odpadov V, ktorá sa koná 21. – 22.11. v hoteli Zlatá Hvězda v Litomyšli. Moderné perzistentné organické polutanty Vedúci laboratória organických analýz Václav Šíštek popíše oblasť perzistentných organických polutantov (POPs),... Čítajte viac »

MEDZINÁRODNÁ AKREDITÁCIA NADCAP - ALS ZÚROČI SVOJE KNOW-HOW V LETECKOM PRIEMYSLE

25.10.2018
Analytickým laboratóriam ALS bola celosvetovo obnovená akreditácia NADCAP (National Aerospace and Defence Contractors Accreditation Program), ktorú obdržala v roku 2016 k vykonávaniu  chemických analýz pre letecký priemysel.   Samotnej akreditácii predchádzal rad podrobných auditov vykonávaných Performance Review Institute (PRI). Akékoľvek postupy a procesy boli... Čítajte viac »

follow us

newsletter