Aktuality

KONZERVÁCIA VZORIEK PO ODBERE – DÔLEŽITÝ PRVOK KVALITY ANALYTICKÝCH SLUŽIEB

21.1.2020
Laboratória ALS uskutočnili rozsiahly výskum, ktorý preukázal vplyv konzervácie vzoriek na stabilitu prchavých organických látok, ako je benzén, toluén a xylén. Rozsah a rýchlosť ich (bio)degradácie nie je možné často u reálnych vzoriek dopredu odhadnúť. Zmeny koncentrácie týchto látok však môže byt významné už... Čítajte viac »

OTVÁRACIE HODINY POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV

11.12.2019
Vážení zákazníci, Pretože sa blížia Vianoce, dovoľte nám, aby sme Vás informovali o otváracích hodinách našich laboratórií a pobočiek počas vianočných sviatkov. Laboratória a pobočky budú zatvorené od 24.12. do 26.12. 2019 Vzhľadom k prevádzke laboratórií upozorňujeme, že citlivé... Čítajte viac »

Novo akreditované metódy a parametre

14.10.2019
V rámci akreditácie podľa novej normy 17025:2008 boli posudzované aj novo zavedené analytické metódy a viac ako 150 nových parametrov, ktoré sme zaviedli v období od predchádzajúceho auditu ČIA. Rozšírili sme naše služby v rámci typov vzoriek, v ktorých stanovujeme už skôr zavedené parametre, a aj rozsah testovaných prvkov... Čítajte viac »

Seminár na tému Analýzy azbestu v ALS

26.9.2019
Vážení zákazníci,
Dovoľujeme si Vás pozvať na seminár  "
Stanovenie azbestu - rozšírenie metód s využitím skenovacieho elektronového mikroskopu" v termíne  23. 10. 2019 od 9:00 do 12:30h ... Čítajte viac »

follow us

newsletter