Aktuality

Teplá voda a Legionella

11.7.2023

Legionella je rod patogenných baktérií čeľaďe Legionellaceae spôsobujúca tzv. chorobu legionárov.

Najviac infekcií spôsobuje druh Legionella pneumophila, ktorá postihuje hlavne dýchacie cesty. Legionella sa obyčajne vyskytuje a množí v usadeninách teplovodných potrubiach, bojleroch a klimatizáciách. K nákaze dochádza vdýchnutím infikovaného aerosolu do pľuc. Legionelly sú zodpovedné asi za 13% existujúcich zápalov pľúc. Inkubačná doba, tj. doba medzi nakazením a prejavom prvých príznakov činí 2-10 dní.

Legionárska choroba sa spočiatku prejavuje celkovou slabosťou, malátnosťou a bolesťou hlavy. Ďalej nastupuje mierny väčšinou  suchý kašeľ. V niektorých prípadoch však môže dochádzať k vykašliavaniu hlien a v 20ti percentách prípadov potom aj k vykašliavaniu krvi, čo je sprevádzané bolesťou na hrudi.

Ide  v podstate o príznaky podobajúce sa zápalu pľúc vírusového typu. U oslabenejších jedincov je priebeh ťažší a môže dôjsť aj k zvracaniu a celkovej zmätenosti. V najťažších prípadoch zlyhávajú obličky a pečeň.

  • Rozmnožovanie (doba zdvojenia) 4 hodiny – z 1 mikroorganizmu za 24 hodín 64 jedincov, za týždeň 4,4*1012
  • Častým „zdrojom“ je neprúdiaca voda v systémoch (mŕtve rameno vodovodu, klimatizácie)
  • Ideálna teplota pre rozmnožovanie je 20-45°C
  • Pod 20°C sa nerozmnožujú – ponoria sa do „spánku“

Z uvedených dôvodov je dôležité sledovať Legionellu v pitnej ako aj v teplej vode.

Od 1.4.2023 je účinná nová  VYHLÁŠKA  91/2023 Z.z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 13. marce 2023, ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov.

Novelizácia prináša nové požiadavky na manažment rizík a monitoring kvality vody, doplnenie nových ukazovateľov kvality pitnej vody, ako aj doplnené požiadavky na dodávateľov pitnej a teplej vody.

Domové rozvodné systémy

V manažmente rizík domových rozvodných systémov sa analyzujú, posudzujú a vyhodnocujú riziká domového rozvodného systému, najmä v prioritných priestoroch a na základe výsledku manažmentu rizík domových rozvodných systémov sa navrhujú opatrenia na zmiernenie alebo odstránenie neprijateľných rizík.

Prioritných priestorov sú napríklad nemocnice, zdravotnícke zariadenia, domovy dôchodcov, zariadenia starostlivosti o deti, školy, vzdelávacie inštitúcie, ubytovacie zariadenia, reštaurácie, bary, športové a nákupné centrá, voľnočasové a rekreačné zariadenia atď.

Do programu monitorovania domových rozvodných systémov sa zahrňujú tieto ukazovatele:

  • Legionella – limitná hodnota  <1000 KTJ/l (prioritné priestory)
  • Pseudomonas aeruginosa - limitná hodnota 0 KTJ/100 ml (zdravotnícke priestory)
  • Olovo - limitná hodnota 10 µg/l
  • Živé organizmy - limitná hodnota 0 jedincov/ml

Kvalita teplej vody

Vyhláška 91/2023 Z.z. MZ SR je základný právny rámec, kde sa ukotvilo sledovanie Legionelly do zákonov a  naďalej sa bude vyvíjať úsilie na túto problematiku, čo bude viesť k minimalizácii legionárskej choroby na Slovensku.

Limitné hodnoty ukazovateľov kvality teplej vody, sa majú splniť na všetkých miestach, kde teplá voda vyteká z vodovodného kohútika alebo zo sprchy a je k dispozícií na používanie. Ukazovatele kvality teplej vody a ich limitné hodnoty sú uvedené v prílohe č. 7. Pre Legionellu spp. sú stanovené dva limity. Pre prioritné priestory limit < 1000 KTJ/1000 ml, pre oddelenia nemocníc limit 0 KTJ/1000 ml. Okrem Legionelly spp. sa majú sledovať aj ukazovatele: Kultivovateľné mikroorganizmy pri  36 oC, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Živé organizmy, tepla, farba, celkový organický uhlík, ChSKMn, voľný chlór, oxid chloričitý, fosforečnany, železo, pH, zákal a pach.

Ak máte záujem o analýzu vody alebo iné analytické služby, kontaktujte náš zákaznícky servis na adrese info.sk@alsglobal.com alebo na telefónnom čísle +421 232 195 300.