Aktuality

Stanovenie mykotoxínov

19.11.2020

ALS poskytuje akreditované skúšky obsahu mykotoxínov v rôznych potravinárskych komoditách, surovinách pre potravinársky priemysel, poľnohospodárskych plodinách a krmivách. Najčastejšie analyzované potraviny sú obilniny, sušené plody, orechy, korenie, kakao.

Pre tieto merania sme vybavení najmodernejšou HPLC technikou (HPLC s fluorescenčnou alebo spektrofotometrickou detekciou), pracujeme v súlade s európskymi nariadeniami pre analytické merania mykotoxínov. 

Mykotoxíny sú sekundárne metabolity produkované niektorými kmeňmi plesní. Existuje viac ako 350 druhov toxinogénnych plesní, z nich niektoré produkujú viac než jeden mykotoxín. Hlavnými producentami mykotoxínov sú plesne rodu Aspergillus
Penicillium a Fusarium.  Pretože bol preukázaný poškodzujúci účinok na zdravie človeka i zvierat, hlavne na pečeň a obličky, ale aj karcinogénny účinok, sú mykotoxíny sledované a ich množstvo regulované legislatívou.

Obsah mykotoxínov v jednotlivých druhoch potravín je regulovaný Nariadením Komise (ES)   č. 1881/2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách, v znení zmien a doplnkov.   

Stanovenie Aflatoxínu B1 v krmivách je zahrnuté do certifikácie GMP+ 

Poskytujeme akreditované stanovenie parametrov v legislatívnych limitoch

V prípade otázok nás kontaktujte na tel: +421 47 58 11 617  alebo e-mailom: marketing.rs@alsglobal.com

Leták Stanovenie mykotoxínov na stiahnutie