Aktuality

STANOVENIE MIKROPLASTOV VO VODÁCH

22.8.2019

Veľkým problémom znečistenia životného prostredia sú mikroplasty, t.j. plastové častice rôznych tvarov vo veľkostiach 1 µm do 5 mm. Tento problém je dobre opísaný a známy v prípade morských vôd a oceánov, kde sú dostupné údaje o koncentráciách a zložení týchto mikročastíc, rovnako ako aj ich vplyv na vodné organizmy. Podľa údajov OSN z roku 2017 v moriach sa nachádza až 51 biliónov mikroplastov, čo je 500krát viac ako je v našej galaxii hviezd.

Stagnujúce vody, t.j. jazerá a priehrady sú taktiež vystavené znečisteniu spôsobené mikroplastami. Mikroplasty boli tiež stanovené v pitnej vode, či už v balenej alebo kohútikovej. Dostanú sa aj do balenej vody lúhovaním zo stien a vrchnákov plastových fliaš. Vo vode z vodovodu je taktiež prítomná nejaká časť mikroplastov, pretože čističky vôd nie sú schopné odstrániť menšie frakcie počas úpravy a zvyšná časť vstupuje do vody už počas distribúcie. Konkrétne dopady mikroplastov na ľudské zdravie zatiaľ nie sú presne známe. Obsahujú však  rôzne stabilazátory, spomalovače horenia a iné chemické látky.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zverejnila prvú správu k tejto téme a  v nej uvádza, že väčšie i väčšina menších častíc prechádzajú cez ľudský organizmus bez toho, že by ich telo absorbovalo. Informácie o pôsobení mikroplastov na ľudský organizmus sú však iba limitované. Táto problematika sa skúma ešte iba veľmi krátko.
 

Laboratória ALS ponúkajú analýzu vody na zistenie prítomnosti častíc mikroplastov. Je to kvalitatívna analýza, ktorá dokáže určiť prítomné častice mikroplastov v analyzovanej vzorke. Počas odberu kladieme dôraz na to, aby sme nekontaminovali vzorku, vyhýbame sa oblečeniu z plastových vlákien. Vzorky vody odoberáme do sklenených fliaš, pred odobratím vzorky fľašu preplachujeme 3-4 krát vodou zo vzorkovacieho miesta, aby nedošlo ku kontaminácii vzorky.

Stanovujeme mikroplasty v podobe 5 parametrov :

  1. Organické častice napr. PP,PE, PS
  2. Organické častice napr. PMMA, PUR, PET
  3. Organické častice so silikónom napr. plast
  4. Organické častice s chlórom napr. PVC
  5. Organické častice  s flórom napr. PTFE

 

Laboratória ALS ponúkajú pre klientov rozbory vôd na stanovenie mikroplastov vo vodách (pitné, odpadové, podzemné, povrchové, baleen, atď.) Pre bližšie informácie  nás neváhajte kontaktovať na info.sk@alsglobal.com a +421 903 218 422