Aktuality

Rozbory pre bioplynové stanice

20.11.2014

Vážení klienti,

Bioplynová stanica je komplexné zariadenie slúžiace na výrobu bioplynu na základe biologického odpadu vznikajúceho pri chove hospodárskych zvierat, pestovaní zeleniny a v poľnohospodárstve.

Bioplynové stanice potrebujú kontrolovať nielen vstupné materiály, digestáty alebo fugáty v priebehu tohto anaerobného procesu, ale taktiež chladiace média alebo oleje, ktoré sú súčasťou zariadenia stanice, ako napríklad kogeneračná jednotka.

Laboratória ALS ponúkajú riešenia, ktoré Vám pomôže zlepšiť postupy údržby. Tým dosiahnete zníženie nákladov na údržbu, zníženie počtu neplánovaných odstávok, predĺženie intervalov výmeny oleja alebo objektívne vyhodnotenie ich výkonnosti.

Rozbory pre bioplynové stanice zahŕňajú chemicko-fyzikálne parametre a mikrobiologické testy.

Rozsah parametrov záleží na type matrice – vstupná surovina, digestát, fugát, chladiace médium, oleje a ďalšie.

Hnoj, digestát z bioplynovej stanice

·         Sušina, organická sušina, pH

·         mastné kyseliny (kyselina mravčia, kyselina octová, kyselina propiónová, kyselina maslová, kyselina izo-maslová, kyselina mliečna, kyselina valérová, kyselina izo-valérová, kyselina kaprónová)

·         FOS/TAC (suma organických kyselín/pufračná kapacita)

·         Dusík (dusík podľa Kjehldala a dusík amoniakálny)

·         Živiny (P, K, Ca, Na, …)

·         Salmonela, E.coli

·         CaCO3 a ekvivalent kyseliny octovej – alternatíva k FOS/TAC

Digestát (pri predaji ako hnojivo)

·         Živiny (dusík N, fosfor P, K, Mg

·         Ťažké kovy, …

Vstupná surovina

·         Sušina, organická sušina

Chladiace médium (napr. motorový a vykurovací okruh)

·         Tvrdosť, konduktivita (vodivosť),

·         Anióny: Cl-, S042-, …

·         Kovy: Fe, Cu, Pb,…

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.

Fotografia: UTS Biogastechnik GmbH