Aktuality

Prevencia infekcie baktérií Legionella

27.4.2021

Vzhľadom k postupnému rozvoľňovaniu opatrení proti šíreniu epidémie COVID-19 sa dostáva do popredia otázka opätovného otvorenia niektorých prevádzok, vrátane ubytovacích zariadení – hotelov, penziónov atď. Už pri uvoľňovaní po prvej vlne pandémie na jar 2020 vydal Štátny zdravotný ústav (SZÚ) pre ČR upozornenie v súvislosti so zvýšeným rizikom výskytu baktérie Legionella v rozvodoch hlavne v teplej vode. Počas uzavretí či obmedzení prevádzok týchto objektov prirodzene dochádzalo ku situácii, kedy v rozvodoch teplej vody klesla jej teplota a súčasne voda v systémoch stagnovala, čo vytváralo ideálne podmienky pre rozvoj baktérií Legionella.

Pre prevenciu možných nákaz je teda podľa upozornení SZÚ pred uvedením do prevádzky systémy rozvodov hlavne teplej vody riadne dezinfikovať a predovšetkým overiť (ne)prítomnosť baktérií Legionella v systéme. Doporučenie SZÚ, ktoré je možné nájsť tu obsahuje aj odkaz na doporúčaný postup Európskej pracovnej skupiny pre legionely (ESGLI).

Tento dokument popisuje jednotlivé body vedúce k zachovaniu bezpečnej prevádzky ubytovacích zariadení (celé znenie v anglickom jazyku tu).

Základné body doporučovaného postupu:

  1. Vykonajte úplnú dezinfekciu rozvodného systému vody a prepláchnite ich do všetkých výstupov, aby ste dosiahli 50 ppm voľného chlóru alebo ekvivalentného biocídu po dobu najmenej jednej hodiny a overte, či je táto úroveň dosiahnutá aj na najvzdialenejších odtokoch, doplňte podľa potreby. Prípadne kontaktujte špecializovanú firmu pre čistenie rozvodov vody.
  2. Vypláchnite a znovu naplňte systém tak, aby ste dosiahli bežné prevádzkové cieľové úrovne dezinfekcie (prípadne naplnili systém vodou z rádu).
  3. Zohrejte vodu ideálne na 60 ° C, otvorte výstupy (kohútiky) a prepláchnite všetky vývody.
  4. Monitorujte teploty a hladiny biocídov, pokiaľ je to možné, upravte ich podľa potreby po dobu najmenej 48 hodín a potom odoberte vzorky vody pre stanovenie baktérií Legionella z označeného vývodu (mikrobiologické vzorky odobraté do 48 hodín po dezinfekcii môžu vykazovať falošné negatívne výsledky). Poprípade nás kontaktujte pre informácie o správnom odbere či jeho vykonaní našimi pracovníkmi.
  5. Pokiaľ ste spokojní, systémy teplej a studenej vody sú pod kontrolou, potom budovu znovu otvorte.

Chcete viac informacií o Legionella? Prehľadnú prezentáciu, spolu s kontaktami na naše pobočky nájdete tu.

Máte požiadavku na stanovenie baktérií Legionella alebo akékoľvek iné potreby analytických služieb, neváhajte nás kontaktovať na tel. +421 903 218 422 alebo e-mailom na info.sk@alsglobal.com