Aktuality

Pozvánka na webinár - Problematika PFAS a ich analýza v životnom prostredí

7.11.2023

Pozývame Vás na náš nový online webinár, ktorý bude zameraný na veľmi aktuálnu problematiku per/polyfluoroalkylovaných zlúčenín (PFAS) v životnom prostredí. Webinárom Vás prevedie supervízorka sekcie PFAS, Ing. Jana Kováčová, Ph.D., ktorá sa problematike stanovenia PFAS venuje už niekoľko posledných rokov.

Detekcia a výskyt PFAS sú čoraz častejšie diskutovanou témou, predovšetkým vo vzťahu k silnej záťaži životného prostredia týmito všadeprítomnými kontaminantmi. PFAS sa začali masívne vyrábať v polovici minulého storočia a vďaka rozsiahlemu použitiu v rôznych odvetviach priemyslu sa postupom času stali bežnou súčasťou našich domácností i okolitého životného prostredia. Vysoké nálezy PFAS vo vode a aj v pôde, v kombinácii s ich nepriaznivými účinkami na ľudské zdravie, vedú v posledných rokoch k striktnej regulácii ich používania a maximálne povolené legislatívne limity sa postupne pripisujú ďalším a ďalším komoditám. Pre pitnú vodu je v rámci EÚ stanovený limit 0,1 µg/l pre sumu 20 PFAS (Smernica EÚ 2020/2184). Spoločnosť ALS Czech Republic sa zaoberá LC-MS analýzou PFAS už od roku 2013. Pre analýzu rôznych zložiek životného prostredia má tak dnes k dispozícii spoľahlivé a presné metodiky, stanovujúce celkom 54 rôznych látok s veľmi nízkym detekčným limitom. Spektrum látok a validovaných matríc sa postupne stále rozširuje.

Pre koho je webinár určený:

Tento webinár je určený odborníkom, laboratórnym a technickým pracovníkom, vedcom, ale aj všetkým záujemcom o analytickú chémiu, ktorí chcú lepšie porozumieť výskytu týchto „večných chemikálií“ v životnom prostredí.

Čo sa na webinári dozviete:

  • Ešte ste nepočuli o PFAS? Nevadí! Vysvetlíme Vám ich vlastnosti, štruktúru, priemyselné aplikácie a riziká spojené s ich používaním.
  • Na názorných príkladoch ukážeme, kde všade sa PFAS vyskytujú (voda, pôda, hasiace peny).
  • Prehľadne vysvetlíme aktuálnu českú a európsku legislatívu.
  • Popíšeme, aké analytické metódy používame v ALS na stanovenie PFAS.

Chcete sa o analýze PFAS dozvedieť viac?

Zaregistrujte sa na náš webinár a získajte aktuálny prehľad o PFAS v životnom prostredí.

Tešíme sa na Vás.

Váš tím ALS.