Aktuality

PÍŠEME PRE VÁS: 1,2,4-TRIAZOL V ČASOPISE „VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ“

2.3.2021

Oblasť výskytu pesticídov a ich relevantných metabolitov zostáva naďalej aktuálnou témou výskumných prác a monitoringov životného prostredia.

V uplynulých dvoch rokoch sa laboratória ALS prostredníctvom svojho vývojového projektového centra a ním riešených vedecko-výskumných projektov zaoberalo metodikou stanovenia nového, toxikologicky relevantného, metabolitu triazolových pesticídov 1,2,4- triazolu a jeho monitoringom v životnom prostredí, hlavne vo vodách.  

Zaujímavou vlastnosťou tejto látky je, že je spoločným relevantným metabolitom hneď niekoľkých účinných materských látok zo skupiny azolových pesticídov. Na 1,2,4-triazol sa teda rozkladajú napr. tebukonazol, propiconazol, epoxikonazol, cyprokonazol, a ďalšie. Tento fakt prospieva k pomerne častému výskytu 1,2,4- triazolu v životnom prostredí. Vlastné materské účinné látky sú vzhľadom k svojej spotrebe veľmi často detekované predovšetkým vo vzorkách zemín, menej často potom vo vzorkách vôd, čo viedlo k hypotéze, že dochádza k ich premene a myšlienke zavádzania analýzy 1,2,4- triazolu a jeho monitoringu nielen v podzemných, ale taktiež povrchových a pitných vodách.

 

Na potenciálnu možnosť výskytu 1,2,4- triazolu, predovšetkým v podzemných vodách nás priviedla spolupráca na niekoľkých výskumných projektoch prebiehajúcich od roku 2018 v spolupráci s Výskumným ústavom rastlinnej výroby, CHKO Moravský kras a za podpory Technologickej agentúry ČR (TAČR).

Nami nazhromaždené výsledky za roky 2019 a 2020 boli práve prehľadne publikované v odbornom periodiku „Vodní hospodářství“ (https://vodnihospodarstvi.cz/124-triazol-neznamy-relevantni-metabolit-ve-vodach/).

Dosiahnuté výsledky nás povzbudzujú v pokračovaní nášho výskumu i naďalej,  a to i vzhľadom k málo dostupným informáciám o danom metabolite. Okrem toho sme relevantný metabolit 1,2,4-triazol zaradili i do zoznamu pesticídov, ich monitoring poskytujeme vodohospodárskym spoločnostiam pre rok 2021 v Českej aj Slovenskej republike a ďalších európskych krajinách.

Ing. Taťána Halešová, Project Section Supervizor