Aktuality

PARDUBICKÉ LABORATÓRIUM, ŠPECIALIZOVANÉ CENTRUM EXCELENCE, oslavuje 20 rokov od svojho vzniku

22.2.2022

V špecializovanom laboratóriu ALS v Pardubiciach vykonávame ultrastopové analýzy látok najmä zo skupín tzv. perzistentných organických polutantov (POPs), ako sú dioxíny (PCDD/PCDF), polychlorované bifenyly (PCB), polybromované difenylétery (PBDE), polybromované bifenyly (PBB)polyaromatické uhľovodíky (PAH) v pevných, kvapalných aj plynných (emisie, imisie, pracovné prostredie) vzorkách.

Laboratórium doteraz používa k analýzam techniku plynovej chromatografie v spojení s vysokorozlišovacou hmotovou spektroskopiou (HRGC-HRMS). Toto špecializované laboratórne zariadenie dosahuje vďaka vyššej selektivite nižších detekčných limitov, než prístroje GC/MS s nízkym rozlíšením, a všeobecne stále patrí medzi najcitlivejšie analytické techniky. Ako jedna z mála vo svete, je laboratórium HRMS v ALS schopná vykonávať stopovúultrastopovú analýzu POPs podľa noriem a metodík USA, európskych noriem alebo noriem ISO.

Toto pardubické laboratórium je akreditované podľa medzinárodnej normy ISO/IEC 17025 a má za sebou veľa úspešných projektov po celom svete. Spolupracuje s klientelou nie len v Európe, ale aj v Ázii, Severnej i Južnej Amerike. Tým 29-tich vysoko kvalifikovaných pracovníkov, ktorým nechýba entuziazmus, sa zameriavajú na poskytovanie bezkonkurenčných služieb podporovaných najnovšími technológiami. 

Laboratórium má bohaté skúsenosti s riešením požiadavok svojích zákazníkov z celého sveta od sanačných prác vo Švédsku až po spoluprácu na likvidáciu priemyslových areálov v Hong Kongu až po sledovanie zdravotného stavu populácie v Kanade.

 Pre všetky zákazky z viac než 70 krajín poskytuje spoľahlivé analytické výsledky v oblasti POPs, v rátane dioxínov a furánov v krátkych dodacích lehotách, ktoré umožňujú robiť rýchle rozhodnutia na základe relevantných dát. Rovnako sa často podieľa na certifikácií kanadských referenčných materiálov (USA, Kanada, Belgicko, Česká republika). Na základe vlastných expertíz úspešne podporuje budovanie ďalších laboratórií na testovanie POPs vo svete (Turecko, Vietnam).

V prípade akýchkoľvek otázok či záujmu o ďalšie informácie ohľadom testovania, objednávku služieb ALS,  nás prosím kontaktujte na info.sk@alsglobal.com alebo na telefonicky  +421 232 195 300 alebo +421 903 218 422.