Aktuality

Nová vzorkovnica na PAU v pitných vodách predlžuje stabilitu vzorky

16.4.2021

V rámci zameriavania sa na neustále zvyšovanie kvality našich služieb sme zaviedli vzorkovnicu pre polyaromatické uhľovodíky (PAU) určenú pre pitné vody s konzervantom vo forme tiosíranu sodného. V pitných vodách sa často predpokladá zvyšková koncentrácia voľného chlóru po hygienickom zabezpečení vody chlórovaním.  Vykonané interné experimenty potvrdili, že v prítomnosti zvyškového chlóru má tiosíran (ako redukčné činidlo) pridaný do vzorkovnice pozitívny vplyv na stabilitu sledovaných PAU. Vzorkovnica je úplne v súlade s ČSN EN ISO 5667-3 Akosť vôd. Odber vzoriek. Časť 3: Pokyny pre konzerváciu vzoriek a manipulácia s nimi.

Nová vzorkovnica s konzervačným činidlom tak zvyšuje kvalitu nameraných dát a predlžuje dobu stability vzoriek pre PAU až na 7 dní. Vzorkovnicu je možné bez problémov použiť aj v prípade, kedy sa zo vzorky analyzujú aj ďalšie skupiny analytov, ako polychlórované bifenyly (PCB) alebo organochlórové pesticídy (OCP).

 

Ak máte požiadavku na spoľahlivé akreditované testovanie pitných vôd alebo konzultáciu v oblasti iných laboratórnych analýz, neváhajte nás kontaktovať na tel. 0903 218 422 alebo e-mailom na info.sk@alsglobal.com.