Aktuality

MEDZINÁRODNÁ AKREDITÁCIA NADCAP - ALS ZÚROČI SVOJE KNOW-HOW V LETECKOM PRIEMYSLE

25.10.2018

Analytickým laboratóriam ALS bola celosvetovo obnovená akreditácia NADCAP (National Aerospace and Defence Contractors Accreditation Program), ktorú obdržala v roku 2016 k vykonávaniu  chemických analýz pre letecký priemysel.  

Samotnej akreditácii predchádzal rad podrobných auditov vykonávaných Performance Review Institute (PRI). Akékoľvek postupy a procesy boli dôkladne monitorované a následne schválené.

Naše akreditované laboratória NADCAP sú takisto držiteľmi akreditácie v súlade s normou ISO / IEC 17025.

Dodávatelia spoločností Airbus, Boeing, Honeywell, ale i ostatní výrobcovia lietadiel a vrtuľníkov či súčastí pre letecký priemysel majú možnosť už dlhú dobu integrovať ALS do svojich procesov  vrámci akreditácie NADCAP a využiť tak naše možnosti v oblasti analytických služieb.

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte na adrese info.sk@alsglobal.com alebo na čísle +421 903 218 422.