Aktuality

Laboratória ALS získali povolenie na vykonávanie meraní a hodnotenie NORM materiálov

19.11.2018

Laboratória ALS Czech Republic, s.r.o. už dlhodobo prevádzkujú vysoko kvalifikované pracovisko zaisťujúce rádiologické rozbory vôd, pevných materiálov i biotických vzoriek. Vzhľadom k rozsiahlym skúsenostiam našich pracovníkov a komplexnému vybaveniu laboratória sa nám podarilo získať rozhodnutie SÚJB na vykonávanie služieb významných z hľadiska radiačnej ochrany, a to na meranie a hodnotenie obsahu rádionuklidov v rádioaktívnej látke uvoľňovanej z pracoviska s možnosťou zvýšeného ožiarenia z prírodného zdroja žiarenia (pracovisko NORM). Jedná sa o Rozhodnutie na vykonávanie merania a hodnotenia materiálov uvoľňovaných z týchto pracovísk (tzv. NORM materiály), medzi ktoré patria napríklad odpadové vody alebo materiály používané na úpravu zdrojov pitných vôd (materiály používané na zníženie obsahu uránu a pod.). V súčasnej dobe iba ALS Czech Republic, s.r.o. disponuje týmto povolením (jedná sa o povolenie typu G), ako pre odpadové vody, tak pre pevné materiály NORM. Ostatné subjekty s povolením typu G môžu zatiaľ hodnotiť iba odpadové vody, nie pevné materiály. 

Týmto krokom sme momentálne jediným pracoviskom v ČR, ktorá má oficiálne platné povolenie na meranie obsahu rádionuklidov a k hodnoteniu ich koncentrácií v pitných vodách a v stavebných materiálov, a odteraz aj v odpadových vodách a materiáloch NORM uvoľňovaných z pracovísk s možnosťou výskytu vyšších obsahov prirodzených rádionuklidov, ako sú napríklad úpravne vôd na vody pitné či čističky odpadových vôd.

Sem tlačidlo „Chcem rádiologický rozbor“ s presmerovaním na našu stránku o rádiológii.

V najbližšej dobe budeme pre našich klientov organizovať informatívne stretnutia ohľadom problematiky rádiológie a hodnotenia NORM materiálov, tešíme sa na stretnutie s Vami.

Naša spoločnosť ALS Czech Republic je pripravená podporiť svojimi službami všetky spoločnosti či záujmové inštitúcie v oblasti ochrany životného prostredia nielen v oblasti rádiologických služieb a s nimi spojených vyhodnotení, ale aj v širokej škále rozborov vôd, odpadov, zemín, ovzdušia a ďalších zložiek životného prostredia. Kontaktujte nás na telefóne 0903 218 422 alebo písomne na info.sk@alsglobal.com