Aktuality

Laboratória ALS zavádzajú stanovenia chloralkánov v pevných matriciach

25.9.2017

Laboratória ALS zaviedli stanovenie dvoch skupín chloralkánov v pevných vzorkách so zameraním na stavebné materiály.

Chloralkány je súhrnný názov niekoľko tisíc izomérov nevetvených látok s uhlíkovým reťazcom o dĺžke C10-C13 („krátke reťazce“, SCCP(, resp. C14-C14 („stredné reťazce“, MCCP).

Laboratória ALS zaviedli metódu s limitom reportovania 100 mg/kg pre SCCP a MCCP. Chloralkány sú umelo vyrábané viac účelové aditíva, ktoré sú typicky vyrábané ako technické zmesy  mnohých izomérov, ktoré boli vyvinuté v 30-tych rokoch 20. storočia. Využívajú sa najčastejšie ako zmäkčovadlá plastov, tesniace aditíva, retardátory horenia, adhezíva, povrchové úpravy, kovoobrábacia (rezné a vrtacie) kvapaliny.

Vďaka širokému spektru využitia a perzistencii v životnom prostredí je aktuálne možné nájsť chloralkány po celom svete. Vykazujú vysoký bioakumulačný potenciál, sú toxické pre vodné organizmy a naviac sú vysoko perzistentné i vo vodnom prodtredí. Vzhľadom k vyššie uvedenému vyvolávajú obavy nielen v Európe, ale i celosvetovo.

Najväčšou výzvou pri ich stanovení je práve počet možných izomérov (kongenerov). Odhaduje sa, že SCCP môže tvoriť okolo 8000 kongenerov a MCCP viac než 20000 kongenerov. Preto musia by´t obe skupiny vyhodnocované ako chromatografický profil a nie ako jednotlivvé „píky“. Takto získané výsledky sú vyhodnocované s pomocou kalibrácie s bilineárnou regresiou. Metóda je skúšaná na širokom spektre stavebných materiálov ako je betón, dlaždice, tesniace metariály, podlahové krytiny, stavebé izolačné peny, textília a pod. Metóda je akreditovaná ČIA.

Stanovenia chloralkánov rovnako ponúkame aj vo vzorkách vôd. Metóda je taktiež akreditová.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na info.sk@alsglobal.com , prípadne 0903 218 422.

Vaše ALS