Aktuality

Izotopové analýzy v ALS

23.1.2017

Laboratória ALS ponúkajú širokú škálu analýz izotopov (stránky sú v angličtine). Ponúkame izotopové analýzy s použitím dvoch rozdielnych techník  ICP-MS s vysokým rozlíšením: ICP-MS s vysokým rozlíšením (ICP-SFMS) a multikolektorový ICP-MS (MC-ICP-SFMS).

Vďaka viac ako desaťročiu skúseností s analýzou izotopov, stabilnému testovaniu izotopov a spojeniu komerčného testovania s vlastným výskumom sú laboratória ALS v  Škandináviii na absolútnej špičke v testovaní izotopov. Sme jediným komerčným izotopovým laboratóriom, ktoré ponúka analýzu izotopového pomeru ťažkých stabilných prvkov ako Si, Fe, Cu, Zn a Mo.

Izotopové zloženie určitého prvku sa dá použiť ako odtlačok prsta, pretože poskytuje cenné informácie o procesoch, ktorými prvok prešiel. Izotopové zloženia sa líšia a sú ovplyvnené napríklad zdrojom materiálov, počasím, biologickými a biochemickými procesmi alebo geologickým vekom materiálu. Existuje preto mnoho možností, kde môže byť laboratórna analýza izotopov využitá, napríklad: geológia, geochronológia, štúdie pôvodu a sledovanie zdrojov znečistenia a expozície. Prečítajte si viac o našich analytických balíčkoch alebo nás kontaktujte a požiadajte o ďalšie informácie na info.sk@alsglobal.com , +421 903 218 422