Aktuality

BUDEME PREDNÁŠAŤ NA KONFERENCII HYDROANALYTIKA 2019

24.9.2019

Naša spoločnosť bude rovnako ako minulý rok, aktívnym účastníkom už 8. ročníka konferencie Hydroanalytika 2019, ktorá je zameraná na analytickú chémiu. 

Naša zástupkyňa vystúpi s príspevkom na tému UHPLC-MS/MS analýza a monitoring 1,2,4-triazolu v životnom prostredí. 

Triazolové fungicídy predstavujú jednu z najväčších a najdôležitejších skupín pesticídov. Fungicídne prípravky na ich báze sa aplikujú na široké spektrum plodín, predovšetkým ovocie, zeleninu, semená, oriešky a obilniny. K hlavným predstaviteľom a účinným látkam tejto skupiny pesticídov patrí tebukonazol, epoxikonazol, cyprokonazol, difenokonazol, paklobutrazol, a propikonazol. Štruktúrne sa jedná o látky, ktoré vo svojej molekule obsahujú dusíkatý heterocyklus 1,2,4-triazol. Všetky uvedené látky sú deklarované ako biodegradabilné, avšak s rôznym polčasom rozpadu, ktorý napr. u tebukonazolu môže byťaž 170 dní. Celkovo bolo popísaných niekoľko metabolických dráh týchto látok, kde v závislosti na tom, či je pesticíd prítomný v rastline alebo v pôde, vznikajú rôzne relevantné metabolity. V pôde bol ako hlavný metabolit triazolových fungicídov definovaný práve diskutovaný 1,2,4-triazol. 1,2,4-triazol sa do životného prostredia môže dostať i ako vedľajší produkt priemyselnej výroby farmaceutík alebo nitrifikačných inhibítorov.

Analýza „materských“ triazolových pesticidov je vďaka možnostiam dnešného moderného vybavenie relatívne ľahká, bežne sú súčásťou multireziduálnych analýz pesticídov v zložkách životného prostredia alebo v potravinách. V závislosti na typu matrice a dostupného vybavenia sú najčastejšie analyzované metódou priameho nástreku alebo pomocou QuChERs extrakcie v spojení s kvapalinovou chromatografiou a tandemovou hmotnostnou detekciou (UHPLC–MS/MS). Vzhľadom k malej molekulovej hmotnosti 1,2,4-triazolu a jeho skôr polárnemu charakteru, je analýza 1,2,4-triazolu podstatne problematickejšia. Vďaka nízkej retencii na C18 analytických kolónach a malé citlivosti, nemôže byťtáto látka súčasťou multireziduálnych analýz. Ďalším problematickým aspektom stanovenia je izomér tejto látky, teda 1,2,3-triazol, ktorý je možné bežne detegovať v zložkách životného prostredia, ale nejedná sa o metabolit triazolových pesticídov. Analytická metóda teda musí garantovať chromatografickú separáciu oboch týchto látok.

V rámci prezentácie budú všetky vyše uvedené aspekty stanovenia diskutované, pozornosť bude venovaná taktiež legislatíve a monitoringu tohoto dôležitého relevantného metabolitu vo zložkách životného prostredia.

Laboratória ALS ponúkajú pre klientov rozbory vôd a zemín na rôzne typy pesticídov spĺňajúce požiadavky legislatívy a v súlade s odporučaním Úradu verejného zdravotníctva. Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať na info.sk@alsglobal.com a +421 903 218 422