Aktuality

Audit ČIA a nové metódy v rámci osvedčovania akreditácie

9.8.2023

Naše laboratóriá úspešne absolvovali audit ČIA (Český inštitút pre akreditáciu, o.p.s.) s vynikajúcim výsledkom nielen v oblasti už zavedených metód, ale navyše sme rozšírili naše služby o ďalšie nové parametre a služby:

 

  • Stanovenie kovov v kozmetických výrobkoch
  • Použitie iónovej chromatografie pri stanovení NO2, NO3 a SO2
  • Stanovenie refraktometrickej sušiny
  • Použitie kvapalinovej chromatografie s PDA detekciou pri stanovení kofeínu, teobromínu a teofylínu a výpočet beztukovej kakaovej sušiny
  • Stanovenie predpokladaných baktérií Pseudomonas spp.
  • Clostridium perfringens. Metóda membránového filtra
  • Rozšírenie spektra stanovenia polyolov
  • Opätovné zavedenie akreditovaného odberu vzoriek potravín
  • Analýza kanabinoidov


Každá príprava auditu si vyžaduje niekoľko mesiacov profesionálnej výskumnej prípravy nad rámec bežnej analýzy. Tento proces je vyvrcholením neustáleho zhromažďovania informácií o potrebách klientov, nových legislatívnych požiadavkách a školení s využitím prístrojového vybavenia, technických možnostiach laboratória. Dôkladná práca je odmenená nielen úspešnými auditmi, ale aj prvými objednávkami od našich klientov.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte náš zákaznícky servis na čísle +421 232 195 300 alebo e-mailom: info.sk@alsglobal.com.

Spoločnosť prevádzkuje moderné analytické laboratóriá akreditované ČIA podľa normy ČSN EN ISO/IEC17025:2018.

Ponúkame širokú škálu služieb v oblasti chemických, rádiologických, mikrobiologických a fyzikálnych meraní. Vykonávané analýzy sa týkajú najmä environmentálneho, potravinárskeho, farmaceutického a ropného sektora.