Aktuality

Atrazín a iné triazínové pesticídy v pitných vodách

21.12.2017

Vážení klienti,
problematika pesticídov je na Slovensku dlhodobejšie na pokraji záujmu a sledovanie hlavne, čo sa týka kvality pitných vôd je v porovnaní s krajinami EÚ nedostatočné. V jednotlivých krajinách Európy sa aktualizujú zoznamy sledovaných látok o účinné látky, ktoré sa aktuálne využívaju a tak poskytujú obyvateľom aktuálne a kvalifikované informácie o stave pitnej a podzemnej vody.

Aktuálne média rezonuje odstavenie šiestich obcí na Žitnom ostrove vzhľadom k nájdeniu atrazínu, ktorý je už dlhodobejšie zaradený na zoznam zakazaných látok a Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) ho klasifikuje ako možný karcinogén.

Triazínové pesticídy sú tvorené rôzne substituovaným truazinovaným kruhom. Triazinové pesticídy sú postupne nahrádzané  chloracetanilidovými pesticídmi.

Triazíny pôsobia predovšetkým ako herbicídy (atrazin, cyanazín, simazin), menej ako zoocidy (pymetrozin) alebo fungicídy (niektoré deriváty triazínu). Používajú sa ku kontrole listnatej a trávnatej buriny u takých plodín ako sú kukurica, cirok, cukrová repa. Ovplyvňujú fotosyntézu rastlín, spôsobujú žltnutie, zastavenie rastu a potom celkové odumretie rastlín. V prípade insekticídu pymetrozinu je mechanizmus účinku založený na blokácií prijímu potravy škodcov (mšice, molice).

Z dôvodov kontaminácie podzemných vôd atrazínom, simazínom, a ich metabolitmi rozhodla Komisia rozhodnutím 2004/248/ES a 2004/247/ES o ich nezaradení do Zoznamu účinných látok (teda tých, ktoré sa smú aplikovať). Nariadením Komisie 2076/2002/ES bolo rozhodnuté o nezaradení cyanazínu, prometrynu, a propazinu do Zoznamu účinných látok. Rozhodnutím Komisie 2008/934/ES bol zo zoznamu vylúčený i terbutylazín. Veľkým problémom triazínov je hlavne ich nízka biodegradibilita a dlhé pretrvávanie vo vodnom prostredí – ako materských látok, tak aj metabolitov. Doba perzistenie je viac ako 2 roky. Dlhodobo pretrvávajú v podzemných vodách za vzniku metabolitov ( Dlouhodobě přetrvávají v podzemních vodách za vzniku metabolitů (desethyl-, desizopropyl-, hydroxydesethyldesisopropyl-).

Triazínové pesticídy patria medzi možné ľudské karcinogény, môžu byť prekurzory pre vznik nitrosaminov a atrazín má xenoestrogénne  účinky, ktorých dôsledkom sú reprodukčné problémy cicavcov.

Laboratória ALS z triazínových pesticídov stanovujú:

terbutylazín-hydroxy, atrazin, atrazin-desethyl, atrazin-desizopropyl, desmetryn, atrazin-2-hydroxy, hexazinón, metamitron, metribuzin, cyanazín, terbutylazín-desetyl, ametryn, terbutylazín, cyromazín, prometon, propazín, sebutylazín, simetryn, prometryn, simazín, Terbutylazín-desetyl-2-hydroxy, atraton, simazín-2-hydroxy, secbumeton, secbumeton, cyprazín, terbutryn

Rovnako stanovujeme aj široké spektrum ďalších aktuálne používaných pesticídov a ich metabolitov. Pre podrobnejšie informácií, prípade vypracovanie cenovej ponuky nás neváhajte kontaktovať na: info.sk@alsglobal.com , prípadne +421 903 218 422.

Tím ALS