Laboratórium mikrobiológie

Príprava vzoriek.

Mikrobiologické laboratóriá ALS, okrem kontroly pitnej vody v súlade s vyhláškou pre pitnú a teplú vodu, vykonávajú  kontroly potravín v súlade s Nariadením Komisie o mikrobiologických kritériách pre potraviny.

Medzi špeciality patrí stanovenie patogénnych mikroorganizmov: Bacillus cereus, Clostridium perfringens, Vibrio parahaemolyticus, Shigella, Campylobacter, Yersinia enterocolitica a baktérií spôsobujúcich kazenie potravín.

Mikrobiologické laboratóriá ALS spĺňajú najprísnejšie kritériá na zabezpečenie kvality mikrobiologických analýz a zaujímajú sa o aktuálne požiadavky zákazníkov  na prevádzku mikrobiologického laboratória.

  • Unikátne riešená dispozícia na takmer 400 m2
  • Čistý priestor  s personálnou a materiálovou priepusťou certifikovaný SÚKL
  • Plne sebestačná varňa pôd s novými PS a HS sterilizátormi
  • Moderné prístrojové vybavenie pre prípravy vzoriek
  • Kamerová automatická čítačka kolónií s archiváciou snímkov
  • Veľkokapacitné on-line teplotné monitorované chladničky a inkubátory pre testy trvanlivosti

Stanovujeme štandardné mikrobiologické parametre, ale aj Candida, Clostridium perfingens, Legionella pneumophila, species a druhová typizácia Legionell, , siričitany redukujúce črevné sporulujúce anaeróbne baktérie, v pevných matriaciach aj Campylobacter, Enterobacteriaceae, helminty, Listeria monocytogenes, atď.

Pre kompletný zoznam služieb alebo v prípade špecifických dotazov, nás neváhajte kontaktovať.