PREDBEŽNÁ PRIHLÁŠKA NA KURZ

Dovoľujeme si Vás pozvať na prvý beh kurzu tribológie a tribodiagnostiky v proaktívnej údržbe, usporiadanom v roku 2017 na Slovensku spoločnosťou ALS Czech Republic, s.r.o. , v spolupráci so spoločnosťou Kleentek, s.r.o. Doteraz nebolo rozhodnuté o mieste a čase konania, ale všetkým „ranným vtáčatám“, ktoré sa zaregistrujú prostredníctvom priloženej prihlášky (a to predbežne a nezáväzne), poskytneme 10% zľavu z čiastky vložného. Na základe počtu prihlásených záujemcov bude do konca roku 2016 rozhodnuté o mieste a čase konania a bude vám zaslaná záväzná prihláška.

Odpovedzte si na nasledovné otázky:

  • Využívate analýzy olejov?
  • Pokiaľ využívate analýzy olejov, rozumiete dobre ich výsledkom?
  • Rozumiete príčinám porúch svojich strojov a ich mazania?

Pokiaľ si odpoviete NIE na ktorúkoľvek z týchto otázok, prihláste sa na náš kurz.

PREDBEŽNÁ PRIHLÁŠKA