ALS v Európe

Sieť laboratórií ALS zahŕňa 25 pobočiek v 12 európskych krajinách a neustále sa rozširuje. Hlavné laboratóriá sa nachádzajú v Českej republike, Škandinávii, Veľkej Británii, Írsku a Turecku. 

Celá sieť laboratórií poskytuje širokú škálu fyzikálnych, chemických, mikrobiologických, biologických, rádiologických a ekotoxikologických analýz, na to aby pokryla všetky potreby regionálnych klientov. 

Medzinárodná podpora a organizované prepravné služby (logistika), umožňujú poskytovať našim klientom široké spektrum služieb a včas im doručiť výsledky analýz.