ALS Slovakia

ALS Slovakia je členom skupiny ALS Laboratory Group operujúcej po celom svete už desiatky rokov a prinášajúcej kvalitné služby. ALS Slovakia má oporu v ALS Czech Republic, ktorá patrí na českom trhu k vedúcim laboratóriám poskytujúcich služby v oblasti monitoringu životného prostredia.

Špičkovo vybavené laboratóriá umožňujú poskytnúť širokú škálu služieb v oblasti fyzikálnych, anorganických, organických, rádiologických, mikrobiologických a toxikologických analýz v rôznych matriciach.

Našimi zákazníkmi sú nielen globálne konzultačné a inžinierske firmy, priemyselné podniky, štátne organizácie, ale aj nové, dynamicky rastúce spoločnosti. Spoľahlivé výstupné dáta z laboratórií umožňujú naším klientom kvalifikovane riešiť problematiku ochrany životného prostredia v súlade s legislatívnymi predpismi Slovenskej republiky.