Aktuality

Najnovšie stanovujeme vo vodách relevantný metabolit 1,2,4-triazol

30.7.2019

Pesticídy v poľnohospodárstve, vývoj nových preparátov, testovanie nových účinných látok, vývoj robustných a citlivých analytických metód pre kontrolu kvality potravín, pitnej vody a ďalších zložiek životného prostredia, to sú dnes veľmi aktuálne témy diskutované nielen na Slovensku, ale po celom svete.

Negatívny dopad pesticídov na životné prostredie a aj na zdravie človeka bol už preukázaný, na druhú stranu, poľnohospodárstvo sa bez pesticídov nezaobíde. Z tohto dôvodu patrí analýza širokého spektra pesticídnych látok a ich sústavná kontrola k úplne bežným a nenahraditeľným praktikám. Je však dôležité mať na pamäti, že je nutné sledovať práve také látky, ktoré sú skutočnými potenciálnymi kontaminantmi daného prostredia.

Relevantný metabolit 1,2,4 triazol je metabolitom hneď niekoľkých účinných látok zo skupiny triazolových pesticídov. Skupina triazolových pesticídov predstavuje jednu z najväčších a najdôležitejších skupín pesticídov. Fungicídne prípravky na ich báze sa aplikujú na široké spektrum plodín, predovšetkým ovocie, zeleninu, semená, oriešky a obilniny. K hlavným účinným latkám tejto skupiny pesticídov patrí tebukonazol, epoxikonazol, cyprokonazol, metkonazol, difenokonazol, paklobutrazol, a propikonazol.

Štruktúrne sa jedná o látky, ktoré vo svojej molekule obsahujú dusíkatý heterocyklus 1,2,4-triazol. Miera jeho konverzie napr. z účinnej látky tebukonazol činí 3-44% a v životnom prostredí je relatívne stabilný. 1,2,4-triazol sa do životného prostredia môže dostať aj ako vedľajší produkt priemyslovej výroby farmaceutík alebo nitrifikačných inhibítorov.

Vzhľadom k tomu, že 1,2,4-triazol bol posúdený ako toxikologicky relevantný metabolit, mal by byť zaradený na zoznam sledovaných pesticídnych látok monitorovaných v rámci posudzovania kvality pitných vôd.. Pre relevantný metabolit platí hygienický limit 0,1 mg/L.

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal zoznam doporučených pesticídov a metabolitov na sledovanie, kde zaradil aj 1,2,4-triazol Zoznam pesticídnych látok pre monitorovanie pitnej vody a jej zdrojov je uvedený v Prílohe č. 1. Obsahuje súpis významných a doplnkových účinných látok a ich relevantných a nerelevantných metabolitov, pre pitné vody využívajúce zdroje podzemných vôd a pre pitné vody zo zdrojov povrchových vôd. Zoznam je platný od 1.2.2019.

Laboratórium ALS Czech Republic v Prahe po novom vyvinulo metódu na stanovenie tohto relevantného metabolitu a je prvé v Česku a na Slovensku, kto ponúka analýzu tejto látky.  Metóda bola zvalidována v pitných, povrchových a podzemných vodách, a bola akreditována podľa ČIA ISO/IEC 17025.

Vďaka účasti ALS v národných výskumných projektoch kontinuálne sledujeme výskyt, koncentrácie a incidencie ako 1,2,4-triazolu, tak aj jeho pôvodných pesticídov, v rezných zložkách životného prostredia, výsledky sú uvedené na obrázku 1,2,3.

Laboratória ALS ponúkajú pre klientov rozbory vôd a zemín na rôzne typy pesticídov spĺňajúce požiadavky legislatívy a v súlade s odporučaním Úradu verejného zdravotníctva. Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať na info.sk@alsglobal.com a +421 903 218 422