Aktuality

Stanovenie uránu a rádiologických parametrov vo vode

8.11.2017
Laboratória ALS sú popredný poskytovateľ rozborov vôd, zemín, odpadov, sedimentov, kalov a ďalších zložiek životného prostredia, vo svojom portfóliu ponúka aj všetky bežné rádiologické analýzy pitných vôd.   Základná zostava pre rozbor pitnej vody zahrňuje celkovú alfa a beta aktivitu a stanovenie radónu. Pokiaľ... Čítajte viac »

Stanovenie perfluórovaných látok (PFCS) v zložkách životného prostredia

30.10.2017
Perfluórované látky (PFCs) boli pred niekoľkými rokmi zaradené medzi perzistentné organické polutanty (POPs) spoločne s pesticídmi, PCB a dioxínmi. Ich výskyt bol detekovaný vo veľmi vzdialených oblastiach od priemyselnej výroby. Vďaka svojim unikátnym technologickým vlastnostiam sú v súčasnej dobe nenahraditeľné a stále... Čítajte viac »

Laboratória ALS zavádzajú stanovenia chloralkánov v pevných matriciach

25.9.2017
Laboratória ALS zaviedli stanovenie dvoch skupín chloralkánov v pevných vzorkách so zameraním na stavebné materiály. Chloralkány je súhrnný názov niekoľko tisíc izomérov nevetvených látok s uhlíkovým reťazcom o dĺžke C10-C13 („krátke reťazce“, SCCP(, resp. C14-C14 („stredné reťazce“, MCCP). Laboratória... Čítajte viac »

follow us

newsletter